Jak vypovídat na policii.....1. část

Vážený příteli, obdržel jsi CD s programy, na které není vystavena licence. Je proto možné, že můžeš být obeslán soft-fízly, nebo mohou přijít osobně a vyzvat Tě, aby jsi CD vydal. Může Vám být sprostě vyhrožováno a činěn na Vás nátlak primitivního teroru. Pozor, pokud CD vydáte, vystavujete se nebezpečí trestního postihu za zneužití dat na nosiči informací!!..

Přečtěte si také: část 1.  část 2.  část 3. část 4.  část 5.

Následují nespočetně různé obsílky od soudu, policie, svědecké výpovědi, konfrontace.  !! Prostě nic nemáte, nic nevíte, PC Vás nezajímá a staráte se jen o svou ZAHRÁDKU.  NEDEJTE SE ZASTRAŠIT !!! Tvrďte, že si na nic nevzpomínáte a na tom trvejte, i kdyby trakaře padaly. Do Vašeho soukromí je každému HOVNO. Obsah balíčku znáte jen Vy a já a Vy si můžete koupit, co chcete. Programy zde přece nejsou jen pro hrst zbohatlíků, Němců a Američanů, kteří si je kupují jako my noviny.  Soft-fízlové jsou lidská morální HOVADA ve službě několika miliardářů, jsou dobře placeni (kromě svého vysokého osobního platu) udavačskými firmami jako JRC a.p. Tím pádem je nic nehoní stíhat skutečné zločiny, vraždy, krádeže, krachy bank, drogy, prostituci, loupeže a miliardové podvodníky, kteří nám tak sužují život a ohrožují budoucnost našich dětí a celého Českého státu. Čech měl vždy pro strach uděláno. Pokud programy podstoupíte dál, přidejte k tomu opis tohoto souboru nebo ústní vyrozumění. NENECHTE SE ZASTRAŠIT !!! NENECHTE SE ZASTRAŠIT !!!Vážení přátelé a zasraní práskači (těm přátelům se omlouvám za to hrubé slovo) Díky tomu, že nás již delší dobu ignoruje rozesílatelská firma, jsme byli nuceni začít natvrdo zjišťovat, co se děje a proč naše zásilky nejsou odesílány. Výsledek se dočtete dole. A teď co se děje : Nastaly ty nejvážnější problémy a musíme se uklidit do ústraní. Poté, co Policie zpracovala firmu, která nám zajišťovala rozesílání zásilek, nemáme ani jinou možnost. Rozvázali smlouvu a nic prý s tím nechtějí více mít. Co z toho plyne? VYSETŘOVÁNÍ. A tak následuje pár velmi důležitých informací. Ti z vás, kdo se zabývají touto činností ve větším, páliči a fanatici, kteří nakupovali neustále, musí pro svoji bezpečnost neprodleně změnit P.O. Boxy, čísla účtů a další detaily, o kterých sami dobře vědí .... jinak se svezete naprosto zbytečně do náručí Policie. Všem bývalým zákazníkům : Pokud náhodou dostanete do ruky předvolání na Podání vysvětlení o tom, že jste nakupovali nelegální kopie CD a to dobírkou nebo jiným způsobem, nedá se nic dělat a musíte jít na Policii. V žádném případě však nenoste ŽÁDNÁ CD, které jste od nás mohli obdržet s sebou. Velmi nám tím ublížíte, což je vzhledem k tomu, že jsme se snažili Vám tento servis poskytovat za každých okolností co nejlépe, nefér. Budeme souzeni [pokud budeme] pouze podle počtu CD, která na Policii donesete. Je to i v rámci vašeho bezpečí. Také nikdy nesouhlaste s tím, že znáte něco jako MEGAGAMES a jakékoli adresy a emaily, které jsme kdy používaly. Pokud něco na Policii přinesete, nejen že o to přijdete a vystavujete se dalším možným postihům, ale budete dále popotahováni před vyšetřovatele a soudce atd., což je úplně zbytečné, protože bohatě stačí, když prostě na Policii nedonesete nic a řeknete, že MEGAGAMES neznáte anebo si na nic takového nevzpomínáte. Do hlavy Vám nevidí, a přímou spojitost Vám prostě dokázat NEMOHOU. Tu potvrdíte pouze a jedině vy svojí případnou souhlasnou výpovědí. Nebojte se jakýchkoli výhružek a dalších nátlaků, pokud budete tvrdit, že nic nevíte, nic si nepamatujete a pálená CD nepoužíváte, nemohou Vám dokázat opak (od nás nemají na 100% nic) a k domovní prohlídce u Vás povolení nedostanou, to by jste museli být obviněni z nějakého trestného činu a tím pouhé fiktivní držení pálených CD není. Myslím, že to by bylo pochopeno. Záměrně výše píši, aby jste neříkali nic o tom, že MEGAGAMES znáte z Internetu nebo jakkoli jinak - vzniká tím jasný důkaz o tom, že máte doma PC a umíte s ním zacházet, a to je naprosto zbytečné, lepší je tvrdit, že PC nemáte a nebo máte, ale staré a moc mu nerozumíte. A co tedy bylo v té dobírce, kvůli které tam musíte jít? Pokud jich bylo více (nebo i málo, či jedna), máte možnost říci, že jste pravidelně dostávali třeba prázdná CD-R média (pro zálohování Vašich vlastních CD a dat), nebo jakékoli jiné zboží, zkrátka JAKÉKOLI, co si vymyslíte, to bude jediná pravda, kterou budou mít a není Vaší povinností zboží, které jste nakoupili, pořád vlastnit, takže ho prostě už nemáte - prodal, daroval, ztratil, zničil - záleží na tom, co si vymyslíte. A kde jste kontaktovali někoho, kdo Vám tu dobírku poslal? Na stránce MEGAGAMES určitě ne. Prostě někde jinde na inzerát v novinách (přes telefon, který již dávno nevíte) v PC bazaru, na internetu nebo na teletextu, hlavně pro svoji bezpečnou výpověď nepotvrzujte jejich fikci, že jste nás kontaktovali přes stránku MEGAGAMES, nebo jakýkoli email námi kdy vedený. Shrnutí: 1. Žádná pálená CD nemáte, proto je nemůžete ani přinést 2. Megagames neznáte - NEZNÁTE!!! 3. V dobírce bylo - COKOLI SI VYMYSLÍTE - je to Vaše pravda a kdo Vám ji může vzít? NIKDO!!! 4. Od nás nikdo nic neví, protože s námi ani nikdo do této doby nemluvil, nemusíte se tedy obávat toho, že mají jakákoli data nebo informace od nás. 5. Pokud dojde k soudu, budeme souzeni pouze na základě Vašich výpovědí, a proto Vás prosím, buďte shovívaví, nebojte se Policajtů (dělají jen svou práci) a nenoste jim tam žádná CD, tvrďte že jste nikdy žádné nedostali a MEGAGAMES neznáte. Tím jste Vy všichni a my v bezpečí. Velmi se omlouváme za případné problémy, které Vám to může způsobit a věřte, že nebylo v našich silách tomu zabránit, protože systém námi pilovaný dosáhl vrcholu až v poslední době a to už bylo pozdě. Další informace o skutečnostech a problematice softwarového piráctví najdete na této stránce : http://www.mujweb.cz/www/drakulka/
-----------------------------------
Oprávnění policisty PČR a strážníka MP požadovat vysvětlení: Obvykle od Vás požadují policisté vysvětlení, když vás chtějí obvinit. Čili již na Vás něco vědí, a tak buďte připraveni na různá info překvápka, co na Vás poldové na stanici vyklopí.  1)Podle ustanovení §12 odst.1 z. 283/91 Sb. o Policii ČR může policista vyžadovat vysvětlení od: * osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení trestného činu nebo přestupku a jejich pachatele, * jakož i pro vypátrání hledaných nebo pohřešovaných osob a věcí, a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k sepsání protokolu o podání vysvětlení * při odhalování závažné trestné činnosti je osoba povinna vyhovět ihned Odst.3 téhož paragrafu definuje právo osoby odmítnout vysvětlení v případě, kdy: "... by osoba, jím sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťovala jako újmu vlastní, způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek. Toto ustanovení je de facto použitelné kdykoli a jeho použitím lze oprávnění policisty podle odst.1 kdykoli paralyzovat, neboť se lze na toto ustanovení kdykoli odvolat. Faktem je, že osoba není povinna dokazovat přiměřenost tohoto ustanovení a tak i když lže, policie opak prokázat nemůže. Čili vysvětlovat NIC NEMUSÍTE, prostě mlčte nebo uveďte, že k tomu nemáte co říct. Odst.4 §12 dále omezuje oprávnění policisty v oprávnění požadovat vysvětlení. Ten stanoví: "Vysvětlení nesmí být požadováno od osoby, která by jím porušila státem uloženou nebo státem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna." Policista je zároveň podle odst.5 §12 povinen osobu předem o možnosti odepřít vysvětlení podle odst.3 a 4 poučit. To znamená, že kdykoli, kdy se Vás policista na něco ptá, by Vás měl poučit o možnosti mu nic neříct. V praxi se s tím však setkáte jen zřídka. §12 odst.6 dává tomu, kdo podává vysvětlení, nárok na náhradu nutných nákladů - "Kdo se dostaví na výzvu, má nárok na náhradu nutných výdajů a na náhradu ušlého výdělku (dále jen "náhrada").Náhradu poskytuje policie. Nárok na náhradu nemá ten, kdo se dostavil jen ve vlastním zájmu nebo pro své protiprávní jednání." Za nutné náklady jsou považovány náklady na zastoupení a na dopravu apod. Zároveň ještě platí, že pokud se na výzvu nedostavíte, můžete být předvedeni - §12 odst.8 "Nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažných důvodů výzvě podle odstavce 1, může být předvedena k sepsání protokolu o podání vysvětlení." ( pozn. Poučení - všimněte si kouzelného slůvka "bez dostatečné omluvy", za které se schová cokoli. Prostě na písemnou výzvu je nejlépe odpovědět také písemně. Za povšimnutí stojí, že důvody omluvy nemusí být výhradně závažné. Postačí, pokud bude Vaše omluva taková, že bude dostačujícím způsobem bránit Vašemu příjezdu na policii. A za toto se dá schovat všechno (momentálně jste v zahraničí, na dovolené, jste pracovně mimo region a samozřejmě nejlepší je nemocenská. Tu dostanete dnes velice snadno, lékaři sbírají body).  2)Podle ustanovení §11 z.553/1991 Sb. o obecní policii může strážník požadovat vysvětlení od osoby: "...která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku a jeho pachatele nebo jiného správního deliktu, jakož i ke zjištění skutečného stavu věci, a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k sepsání zápisu o podaném vysvětlení." Oprávnění strážníka MP je ve srovnání s obdobným oprávněním policisty užší. Ustanovení §11 dává strážníkovi oprávnění požadovat vysvětlení pouze v případě odhalování přestupků, nikoli v případě odhalování trestných činů. Setkal jsem se s případem, kdy pojem "zjištění skutečného stavu" byl městskou policií interpretován jako oprávnění požadovat vysvětlení v případě, kdy se jedná o trestný čin. Taková interpretace ze strany MP není nikterak překvapivá, nicméně není odůvodnitelná. Interpretace ustanovení, která dává orgánu moci veřejné musí být restriktivní. Je nepochybné, že kdyby zákonodárce považoval za účelné, aby MP mohla požadovat vysvětlení týkající se trestného činu, nepochybně by tak závažné oprávnění v zákoně výslovně uvedl. Protože tomu tak není, dovozovat takto extenzivním výkladem opak není možné. Odst.3 paragrafu 11 dává osobě, od níž je požadováno vysvětlení, stejnou možnost odmítnout podat vysvětlení jako když od ní požaduje vysvětlení policista. To znamená, že osoba není povinna podat vysvětlení, pokud by: "...jím sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťovala jako vlastní, způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek." Obdobně platí podle odstavce 5 povinnost strážníka předem poučit osobu o této možnosti. Obdobně také platí podle odstavce 6 nárok na náhradu nutných nákladů a podle odstavce 8 možnost předvést osobu, pokud se na výzvu bez omluvy nedostaví. 
-----------------------------------
Část nebo všichni Ti, jenž odevzdali policii CD, půjdou časem svědčit  k soudu, který bude veden proti pirátovi obviněného za paragraf porušování autorských práv 152. Poněvadž pirát bude souzen POUZE za to, co se řekne před soudcem (soudkyní) v soudní síni, je nesmírně důležitá výpověď svědků právě u soudu. 
-----------------------------------
Svědek podal výpověď na policii (čili v přípravném řízení) proti pirátovi a zároveň tam vydal pálená CD. U soudu bude konfrontován s obviněným pirátem a zároveň žádán o podání ústní výpovědi. Svědkovi bude vyhrožováno paragrafem 175 (křivá výpověď) a to v tom smyslu, že pokud se bude jeho výpověď před soudem zásadně lišit od výpovědi učiněné před časem na policii do protokolu - tak může být obviněn z křivé výpovědi.  § 175 Křivá výpověď Kdo jako svědek (znalec, tlumočník) před soudem,prokuraturou nebo před vyšetřovatelem nebo policejním orgánem, pokud konají přípravné řízení, uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí nebo takovou okolnost zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na tři roky nebo peněžitým trestem. Soud obvykle automaticky předvolá svědky nejblíže bydlišti obviněného. Ihned následují svědkové, kteří odevzdali vetší množství pálených CD a nebo CD, ze kterých byla znalcem vyčíslena nejvyšší škoda ( obvykle  se jedná o CD, na kterých se nacházely pracovní programy). Zvláště výpovědi svědků, kteří "donesli" nejvyšší škodu jsou pro soud klíčové. Z jednoduchého důvodu. Právě jen díky škodě může být pirát souzen.  Svědek má tudíž dvě možnosti. Buďto potvrdí svou prvotní výpověď, které bude osobně přítomen i obviněný-pirát a ten Vám bude společně s advokátem pokládat otázky. Výpovědí proti obviněnému má za následek jeho odsouzení a tím i uložení trestu. Je proto pochopitelné, že se obviněný musí bránit všemi prostředky a zpochybnit pro něj nepříznivou výpověď. Je-li ve velkém rozporu výpověď svědka a obviněného, nastává tzv. konfrontace obou, to znamená, že jsou u soudu postaveni tváří v tvář. Chci apelovat na svědomí svědka. Ať si snažně uvědomí, že může svými slovy, která ho nic nestojí, způsobit druhému újmu a problémy, které se s ním a jeho rodinou budou táhnout léta. Pokud jste již na policii nechtěně svou výpovědí ublížili jinému člověku a přitom jste neměli pro toto jediný důvod ani motiv, zkuste to alespoň napravit nyní, před soudem.  Je těžké samozřejmě na první pohled svou původní výpověď zcela popřít. Ono totiž úplně postačí, když ji znejistíte, zpochybníte. Aby měla Vaše výpověď důkazní hodnotu - musíte u soudu tvrdit, že jste si JISTI. Jakmile totiž jen naznačíte nejistotu a váhání, vaše výpověď jako by nebyla vůbec.  Soud bude totiž žádat, aby jste vysvětlil, proč vypovídáte jinak. Pokud za vámi fízlové dolezli případně až na pracoviště, máte to o to jednodušší. Můžete totiž v takovém případě snadno a věrohodně tvrdit, že takto na vás byl činěn nátlak policie za přítomnosti nadřízených. Obával jste se tudíž oprávněně o své pracovní místo, neboť si mohli nadřízení špatně vyložit návštěvu policie na pracovišti jako důkaz, že jste spáchal nějaký trestný čin nebo máte s tímto něco společného. A žádný zaměstnavatel přeci zloděje a kriminálníky u sebe zaměstnávat nechce. Proto jste raději podlehl žádosti policie, která byla formulována jako příkaz vydat CD a podat výpověď proti obviněnému. A to vše zvláště proto - neboť jste se důvodně obával možné další a opětné návštěvy policie na pracovišti. Výpověď jste tedy podal pod nátlakem a je tudíž neplatná. Pokud jste obdržel od policie "pouze" obsílku s tím, aby jste vypověděl a vydal CD, můžete namítnout, že jste byl v té době nemocen nebo unaven řešením problémů na pracovišti, či že jste měli rodinné problémy a to vše způsobilo, že jste špatně porozuměl obsahu policejní obsílky a dal jste tak do přímé souvislosti výhružku peněžité pokuty 50 000 Kč, o které se  hovořilo v obsílce a která by následovala poté, co by jste nedonesl plagiátová CD dle §78,79. Od obviněného jste sice obdržel nějaké zásilky, na obsah si však již nevzpomínáte, NEJSTE si JISTI že to byla zmiňovaná CD, která jste odevzdal. Můžete také tvrdit, že pálená CD jste opravdu dostával od piráta, avšak - byla prázdná (čistá) a programy, které jsou na nich zaznamenány (nahrány) patří Vám. Za vlastnictví SW vás nelze stíhat, za totéž je však stíhán pirát, protože jste ve své prvotní výpovědi uvedl, že pirát tato nahraná CD prodával. Čili můžete dodat k tomuto, že jste špatně porozuměl výzvě policie a vydal jste i CD, která vám zaslal pirát zcela prázdná. I tato prázdná média jste pak považoval za ta, která mají být vydány policii.  Díky paragrafu 33 - křivá výpověď nelze zcela popřít původní tvrzení. Pokud by jste uvedl, že tato odevzdaná CD nejsou těmi, které jste obdržel od piráta, soud může snadno namítnout toto: "Jak nám pane svědku vysvětlíte, že věci, které byly staré tehdy jeden rok, jste si tak dobře pamatoval (určil jste majitele konkrétních CD a pamatoval si, od koho je dostal) a nyní po třech letech (jako svědek u soudu) jste si s takovým odstupem času tak jistý v tom, že jste zmiňovaná CD rozhodně od obviněného nekoupil???" Proto je poněkud vhodnější uvádět u soudu (vyjma výpovědi získanou pod nátlakem na pracovišti), že si již PŘESNĚ NEVZPOMÍNÁTE, komu tato CD patří.  Vydal jste je prostě v rozrušení, popadl jste první CD, která se vzhledem podobala CD-ečkům, která Vám pirát zasílal. Pirát Vám ovšem zasílal i prázdná média, a proto nyní NEMŮŽETE s JISTOTOU tvrdit, že právě tato odevzdaná CD jsou ta, na kterých již byly nahrány programy.  Taktéž můžete snadno u soudu tvrdit i toto: " Opravdu jsem tehdy zakoupil od obviněného hru NHL 99 na CD, kterou jsem pak vydal policii.Ovšem pro případ poškození originálu jsem si nechal zhotovit ihned po zakoupení kopii pro svou výhradní potřebu, na kterou mám dle zákona 152 právo. Policii jsem vydal tedy titul, který skutečně pocházel od obviněného." Je tedy důležité znejistit důkazy (CD). Ty pak nemohou sloužit jako důkazy. Soud sice může nakonec dospět k závěru, že obviněný asi šířil pálená CD, avšak své rozhodnutí - rozsudek musí založit na důkazech a ne na předpokladech a dohadech. Důkaz musí být jednoznačně potvrzen. Pokud tedy budou znejistěna vydaná CD ( výše zmíněnými tvrzeními a slůvky "nejsem si jistý" ), nelze z pálených CD již tuto škodu přisuzovat obviněnému a bez vyčíslení škody nelze udělit dle paragrafu 152 trest. Prosím všechny lidi, kteří půjdou svědčit - prosím VYSLYŠTE TUTO PROSBU.
-----------------------------------
OBDRŽEL JSEM POLICEJNÍ OBSÍLKU a byl jsem ZÁKAZNÍK ZADRŽENÉHO PÁLIČE Co dělat, pokud Vám jako odběrateli SW CD od nějakého toho páliče dojde domů obsílka s tím, že máte jít na policii podat výpověď ve věci trestního obvinění na páliče, od kterého jste nějakou tu dobírku obdržel. Jak je z výše uvedených řádků patrné, žádný pálič nikoho ve své výpovědi neuvedl a nejmenoval - byl by sám proti sobě. Policie má vše právě z těch dobírek. Může Vám v obsílce sugestivně a lživě napsat, aby jste s sebou donesl nelegálně držený SW. Policie není vševědoucí a to, že máte SW předpokládá z logiky věci. Ovšem může Vám sdělit, ať donesete třeba konkrétní tituly a vyjmenuje je a to dokonce PŘESNĚ. K tomu dodá, že tyto informace má od páliče, jenž to uvedl ve své výpovědi. Od policie to je záludný psychologický tah. Opět Vám LŽE. Byl odposloucháván telefon páliče a všechny informace má právě odtud. Telefon nemůže sloužit jako důkaz a Vy můžete kdykoli na toto říci, že mají pravdu s tím ovšem, že pak došlo mezi Vámi a páličem ke změně a Vy jste objednávku na jeho CD zrušil. Na policii si můžete přinést nějaké to CD, ale jen a pouze ORIGINÁL, třeba i hudební. Policie má však nyní právo si na nějaký čas tyto originály ponechat (1-2 měsíce) pro prozkoumání. Pozor také na jednu věc. Tzv. originální hudební CD, ačkoli nejsou pálená - Vám mohou být zabavena. Jedná se o tzv. "bulhary". Jsou to vlastně tlačená originální CD se vším všudy na pohled nerozeznatelná od originálního tlačeného CD. Jen zkušené oko odhalí na "bulharovi" méně kvalitní buklet- potisk na krabičce, buklet je obvykle chudý a neobsahuje žádné další buklety. Také potisk kotouče ze strany laseru je bez mnoha identifikačních znaků. Takže takový "bulhar" Vám již nebude vrácen, a pokud uvedete, že je máte od dotyčného páliče - tak mu zcela zbytečně připíšete jako škodu CD, jenž Vám nikdy nedal. Bude-li CD skutečně originální - legální produkt - tlačené CD z obchodu - fízlové Vám jej po jisté době vrátí. Na policii si můžete klidně přinést i diskety, avšak nejlépe s originální nálepkou - tedy diskety originál či demo, co na ně ta či která firma natiskla. Vy přece nejste (teď na oko) žádný odborník přes software a počítače, a tak přinášíte právě jenom diskety. Na disketu nahrajte nějaké demo nebo raději vůbec nic. Prostě ji ZFORMÁTUJTE a přineste ji na fízlárnu čistou. Pamatujte si, že při odevzdávání CD či disket vyšetřovatel NIKDY neprovádí zjišťování obsahu médií. A i kdyby se tak stalo, tak je obecně přece známo, že disketa je nespolehlivé médium, a tudíž se z ní lehce ztrácejí data. Ležela u Vás v šuplíku příliš dlouho. Na policii to zbaští a budou šťastni, protože je to zase nějaký ten důkaz, byť po prozkoumání zjistí, že jim je zcela  k ničemu. Ale to je už jejich starost a Vám nic vyčítat nemohou. Do Vaší hlavy a svědomí přece nevidí. Nejsou to Bohové. Rozhodnete-li se ze strachu vzít pálené CD na policii, poškodíte páliče i sebe, neboť toto CD si policie PONECHÁ a Vy o něj tudíž přijdete. Policie NEMŮŽE dostat povolení k domovní prohlídce jen na základě toho, že jste byl  ve styku s páličem. V praxi se to tudíž ani nestalo a tak fízlové sázejí na strach obyčejných lidí, kteří si myslí, že je vševědoucí a všemocná. Policie může tvrdit i to, že má právo zabavit Vám tyto padělky (CD) pro potřeby v trestním řízení. Vtip je samozřejmě v tom, že samotné držení jakéhokoli páleného CD NENÍ trestné, trestným se to stává až ve chvíli, kdy si jej nainstalujete do Vašeho PC (paragraf 257a) nebo toto CD chcete prodat (paragraf 152). Čili povahu páleného CD určíte až VY - vážený příteli - svou výpovědí. Bez Vaší výpovědi má pálené CD pro fízly nulovou hodnotu poněvadž je samo o sobě ZCELA ANONYMNÍ. V této souvislosti je nyní snad jasné, že jakékoli vyhrožování domovní prohlídkou či zabavením všech Vašich pálených CD je jen jediným velikým psychologickým trikem od policie - využívající Vaši neznalost prostých faktů. Aby u Vás provedli domovní prohlídku - musí být pro ni spousta různých důkazů. Neopomeňte, že pokud má být u Vás provedena domovní prohlídka, musí ze strany policie následovat obvinění z nějakého trestného činu. Domovní prohlídka je tedy vždy tvrdý zásah do soukromí a musí k ní být velice pádné důvody a též důkazy (zvláště ty dobírky). Rozhodně dobírky samotné nestačí k domovní prohlídce. Domovní prohlídka se provádí až tehdy, pokud je důvodné podezření, že trestnou činnost opravdu pácháte a že důkazní materiály se nacházejí zcela prokazatelně ve Vašem domově ( nejčastěji je to přímé udání člověka).  Pokud by jste se přece jen rozhodl říci, že jste pálené CD obdržel, musíte dodat, že jste ho zase obratem vrátil, protože program na něm byl nefunkční, protože byl špatně vypálený nebo že Vaše CD-ROM mechanika má problémy se čtením právě pálených CD (originály čte dobře). Také lze samozřejmě říci, že jste obdržel hardware - harddisk, grafickou kartu či procesor. K výpovědi se dostavit musíte a taktéž musíte vypovídat - je to ze zákona povinnost pro každého. Zákon už ovšem nehovoří, co máte říci. Otázky, jenž jsou kladeny na svědky, jsou většinou standardní. Tak třeba jakým způsobem jste se zkontaktovali. Většina lidí řekne inzertní časopis. Lépe je však říci kupř. třeba přes teletext. To fízl nečeká a zamyslí se, ale nemůže Vám nic vytknout. Na teletextu si inzeruje spousta firem. Ono totiž inzert. časopisy jsou vlastně semeništěm zločinnosti a kdo je čte, tak vlastně vědomě toto přiznává. Kdo by nekoupil kradený harddisk za 1/3 ceny, že? Jen málokoho bude trápit původ kupovaného zboží, každého ale zcela jistě trápí vždy cena. A za druhé, ten teletext svede policisty na falešnou stopu a oni pak budou dumat nad nesmyslem. Uvést internet není v žádném případě vhodné. Jednak tímto ihned přiznáte, že máte doma PC (či alespoň jistou zdatnost v PC) a takto vlastně automaticky dovolíte fízlům předpokládat, že máte tedy i co do činění s CD. Čili poté znevěrohodňujete svou výpověď (pokud tvrdíte, že jste si žádné CD neobjednal). Dále fízlové mohou, uvedete-li internet, začít zjišťovat všechny, se kterými jste byl ve spojení přes internet. Takže můžete namočit do problému další lidi. Další dotaz může být třeba, zda-li Vás kontaktoval množič i sám. Dále se mohou zeptat, zda-li vlastníte PC. Je ovsemže nejlépe tvrdit, že počítačům vůbec nerozumíte, žádný doma nemáte, a proto jen stěží mohlo být obsahem dobírky nějaké CD. Závěrem chci zdůraznit toto: na policii NENOSTE VŮBEC NIC a vše POPŘETE. Oni totiž nemají vůbec žádnou jistotu, že jste odebíral pálená CD a právě proto vyrukují s tak drze a sebevědomě znějícím dopisem o vydání pálených CD. I přesto, pokud něco donesete (protože se bojíte, jste příliš poctivý) a přineste "pouze" sharewary či originály, pirátovi spíše přitížíte. Ten totiž obvykle ve své výpovědi vždy tvrdí, že prodával něco zcela jiného než jen SW. Vy vlastně svou výpovědí znevěrohodňujete výpověď piráta. 

Lukáš Churý

Autor se zajímá o grafiku, webdesign a typografii, výtvarné a moderní umění a umělou inteligenci. Je vášnivým fotografem - amatérem. Zajímá se také o moderní techniku v souvislosti s moderním bydlením a programování webových aplikací.

Přečtěte si také: část 1.  část 2.  část 3. část 4.  část 5.