Březen 2008
Krkonoše - lyžařský běžecký ráj

   Krkonoše jsou protkány sítí upravovaných běžeckých lyžařských stop. Svojí sedmdesátikilometrovou Krkonošskou magistrálou a dalšími více než 500 km místních tras a okruhů je projekt krkonošského svazku měst a obcí rozsahem ojedinělý nejen u nás, ale i v zahraničí. Je základem pro usměrnění zimní turistiky na území Krkonošského národního parku. Bílé stopy i letos budou sloužit tisícům lidí, kteří si oblíbili běžecký sport, za péče téměř tří desítek provozovatelů.

Je čas zdokonalovat

V minulé zimní sezoně využily trasy – střízlivým odhadem – statisíce lyžařů z celkových tří milionů návštěvníků zimních Krkonoš. Cílem „pavučiny“ pravidelně upravovaných lyžařských tras je nabídnout veřejnosti zdravou příjemnou lyžařskou turistiku a běh na lyžích, zajistit bezpečnost pohybu po horách, usměrňovat návštěvnost na hřebenech do upravovaných lyžařských cest a směřovat ji do stejně nádherných, ale ochranářsky méně exponovaných partií.
    Krkonoše – svazek měst a obcí a Správa Krkonošského národního parku letos přes léto systematicky pracovaly na zlepšení projektu úpravy a značení běžeckých tratí pod názvem Krkonoše – lyžařský běžecký ráj.

    Pavel Klapuš ze Svazku Krkonoše uvádí: „Během letní sezony jsme se Správou KRNAP, Horskou službou Krkonoše a jednotlivými upravovateli dospěli k dohodě, za jakých podmínek budou tratě v oblasti Krkonoš a jeho ochranného pásma upravovány.
    Svazek Krkonoše se stal garantem projektu ve vztahu k ochraně přírody. Upravovatelé jsou mu svým způsobem za případné škody v terénu zodpovědní. Správa KRNAP bude ve spolupráci s Horskou službou a upravovateli pečovat o značení. Horská služba si vzala za úkol vytyčovat cesty nad horní hranicí lesa a zajišťovat méně bezpečné úseky. Svazek Krkonoše v letošním roce uhradil jednotlivým provozovatelům, resp. upravovatelům běžeckých tratí podstatnou část jejich provozních nákladů. Finanční prostředky čerpal z podpory Královéhradeckého kraje, za bohužel podstatně menšího přispění kraje Libereckého. Na financování projektu se nejvýznamněji podílela Nadace ČEZ.“
    Během léta byla vybrána síť nejdůležitějších čtrnácti tras, vedoucích především územím Krkonoš ležícím v Královéhradeckém kraji, které na celkových 170 kilometrech zavedou lyžaře-turisty do krásných, často ještě širší veřejností neobjevených míst Krkonoš. Cílem snažení je během nadcházejících dvou let kvalitně vyznačit tyto běžecké trasy tak, aby měl každý uživatel jistotu pohybu v bílé stopě i v terénu, který nezná.
    Pavel Klapuš ještě doplňuje: „Chceme, aby bylo značení v Krkonoších a jeho podhůří co možná nejvíce jednotné, jasné a přehledné. V průběhu prosince 2007 mohou být nové směrovky a mezinárodní běžecké lyžařské značky rozmístěny jednotlivými upravovateli tras v terénu.“
    Miloš Růžička ze Správy KRNAP, zpracovatel projektu značení, konkretizuje: „Běžky nejsou prioritou provozovatelů skiareálů. Jejich úprava je spíše službou veřejnosti. V uplynulých letech bylo hodně běžeckých tratí bez důsledné úpravy a hlavně značení. Pro návštěvníky, kteří terén neznají, bylo někdy obtížné se orientovat. Značení trasy musí běžce navigovat. Svazek Krkonoše nesl za upravovatele zodpovědnost, ale svým způsobem na jejich důslednou kontrolu neměl žádné páky.
    Nyní je společně odsouhlasena dohoda o rozdělených kompetencích a zodpovědnosti a také nově zpracovaný projekt běžeckého lyžování v Krkonoších a jeho podhůří Krkonoše – lyžařský běžecký ráj, sledující hlavně jeho systematičnost v úpravách a značení. V něm jsem společně se Svazkem Krkonoše vybral čtrnáct řekněme základních tras. Každá má své číslo a název, vybraný dle místních zvyklostí či významného geografického bodu. Systém názvů byl čerpán i z osvědčených zvyklostí jiných turistických projektů.
    V souladu s koncepcí KRNAP jsou vybrány i trati v nižších partiích hor, protože na hřebenech dochází, když je méně sněhu, k poškození přírody. Projekt byl financován z prostředků Královéhradeckého kraje, proto se také ve valné většině týká jeho území. V západní části Krkonoš kolem Harrachova, Rokytnice nad Jizerou a Kořenova mají jiný systém úprav.
    Největší důraz klademe na hřebenovou Krkonošskou magistrálu, navazující na Jizerskou magistrálu. Budou na ní výhledově instalovány i nové informační tabule.
    Hlavním úkolem bylo vypracovat síť napojení jednotlivých tras. To znamená, když přijedete na parkoviště, kde necháte automobil, kudy se vydáte do transparentní sítě dobře značených, pojmenovaných a upravovaných běžeckých stop.
    Letos bylo vyrobeno 90 kusů oranžových ukazatelů, obdobných jako v systému značení turistických cest KČT. Značení je projektováno tak, aby většina ukazatelů byla soustředěna na dřevěné sloupy společně s ukazateli cyklistických tras; směrovky zůstanou v terénu ve většině případů celoročně. Dále budou běžce informovat šipky SITOUR.
    Bohužel se do zimy nepodařilo všechno značení v terénu instalovat. Proto je tato sezona jaksi dobou přechodnou. Věřím, že příští zimu bude v Královéhradeckém kraji, jež zabírá cca 2/3 území běžeckých tratí, značení již téměř dokonalé.“

    Po běžeckých tratích projedete kolem většiny nejvelkolepějších míst nejvyšších českých hor. Přes důkladnost značení nezapomeňte s sebou vzít kvalitní mapu. V terénu se řiďte pokyny Horské služby Krkonoše.


    A ještě zajímavý tip:
    Běžecké trati projektu Krkonoše – lyžařský běžecký ráj navazují na trasy, jejichž údržbě se věnují sousedé na polské straně Krkonoš, a sice na Pomezních Boudách, u Horních Albeřic a v Harrachově-Mýtinách.

Dagmar Palátková

Zpět