Nové město pod Smrkem


   K pozoruhodným stavbám města patří kostel sv. Kateřiny z roku 1607, evangelický kostel z roku 1911 a mauzoleum Klingerů z roku 1901. Pozoruhodností okolí Nového Města je i volný vývěr několika minerálních pramenů. Nacházejí se na levém břehu Ztraceného potoka v údolí mezi Měděncem a Sviňským vrchem. Jsou to kalcium - bikarbonátové kyselky proplyněné kysličníkem uhličitým. Dnes je volně přístupný pouze nejvydatnější a Novému Městu nejbližší pramen. Onu "kyselou vodu" objevil asi před dvěma sty roky místní kovář J. N. Legler. Přístup k pramenům byl v roce 1903 zakázán, avšak po protestu Novoměstských byl jeden pramen zpřístupněn.

 
Zpět