Bulovka:

 

     Obec Bulovka leží v severní části Frýdlantského výběžku mezi Frýdlantem v Č. a státní hranicí s Polskou republikou. Společnými částmi jsou ještě obce Arnoltice a Dolní Oldříš - prvně písemně se všechny tři obce dokládají k r. 1346.

 
 
Zpět