BEDŘICHOV


     Horské středisko Bedřichov se nachází v Jizerských horách v severních Čechách, cca 15 km od měst Liberec a Jablonec nad Nisou. Obec nabízí dobré podmínky pro zimní i letní sporty, vzhledem ke svému charakteru je vhodná i pro rodiny s dětmi.....

V obci je pošta, infocentrum a stanice horské služby.

    Historie Bedřichova je popisována v místní kronice od roku 1925 (a v retrospektivě od vzniku) do začátku druhé světové války a s přestávkami od roku 1945 do osmdesátých let dvacátého století. Vznik i další vývoj obce je úzce spjatý s výrobou skla. V roce 1598 podal totiž sklářský mistr Peter Wander majiteli libereckého panství Melchioru z Redarnu žádost o povolení založení nového podniku na výrobu skla v Jizerských horách. Následně zde vznikla rozsáhlá sklářská huť a okolo ní celá ves, která dostala jméno Bedřichov. Sklárna byla v provozu 209 let a místním obyvatelům poskytovala práci (její rekontruované zbytky si dnes lze prohlédnout v prostoru pod Lesní chatou). Značná část obyvatel byla i po zániku huti zaměstnána ve sklářském průmyslu, v brusírnách a mačkárnách, odkud se vyrobené zboží dopravovalo do exportních závodů v nedalekém Jablonci nad Nisou a odtud zákazníkům do celého světa. V okolí Bedřichova se mimojiné rozvinula těžba rašeliny a na polách se zpracovávalo dřevo. Zdejší nejrozšířenější nerosty, žula a křemen, nalezly uplatnění při stavbách.
   Sklářský život v Bedřichově zanikl s odchodem německého obyvatelstva po druhé světové válce, charakter obce se změnil v téměř výhradně sportovně-rekreační.
   Dominantou Bedřichova je kostel sv. Antonína Paduánského, postavený začátkem 30. let dvacátého století, jenž byl před několika lety zrekonstruován a osazen zvony.
   Se sklem je spojen penzion a restaurace Šámalova chata na Nové Louce. Jelikož huť v Bedřichově nestačila krýt všechny objednávky, vystavěl Johann Josef Kittel dva kilometry severně od Bedřichova v lesích sklárnu. V polovině 19. století huť přestala pracovat, sklárna byla zbourána, zůstal ale stát tzv. Panský dům, který byl přestaven na lovecký zámeček.
   Další sklářská huť byla založena na Kristiánově na sklonku 18. století sklářským mistrem Riedelem. Provoz hutě byl natolik stabilní, že kolem sklárny vyrostla osada, která měla vlastní malou školu, hřbitov a kapličku v domě majitele sklárny. Po zhruba sto letech z velké části zničil osadu požár. Dodnes se však každoročně v osadě Kristiánov koná Mariánská sklářská pouť.
   V okolí Bedřichova je ředa dalších míst stojících za návštěvu: rozhledna Královka, vodní nádrž Bedřichov zvaná také přehrada na Černé Nise, či zrekonstruovaná Křížová cesta na Vysokém hřebeni.
   Místní raritou jsou březnové oslavy svátku Bedřicha, které připomínají jméno obce bohatým kulturním programem, dobrým jídlem, pitím a sportovními a dalšími radovánkami. V roce 2007 byla obnovena tradice předválečných Antonínských poutí, konaných v měsíci červnu.
  Bedřichov nabízí širokou škálu sportovních aktivit, mimojiné tři nástupní místa na Jizerskou lyžařskou magistrálu, sjezdový areál Malinovka a hustou síť pěších turistických a cyklistických tras po Jizerských horách.
   Bedřichov je startovním a cílovým místem mezinárodního závodu Jizerská padesátka.

 
 
   
Zpět