Liberec- Jizerské hory

     Hebká zeleň trav na horských loukách a stráních, hluboké smrkové lesy, táhnoucí se bez přerušení desítky kilometrů po oblých horských hřbetech, prastaré bučiny, divoké pralesy, rozeklané skály, rokle a srázy, jejichž ticho oživuje jen šum a pád vody horských potoků a říček, vzácná květena, četná rašeliniště, to jsou Jizerské hory, rozsáhlá zóna ticha a klidu, chráněná krajinná oblast na severu Čech mezi Libercem, Frýdlantem a Krkonošemi.

Přehrada na Černé Nise a Ptačí kupy

     V pestré mozaice českých horstev si Jizerské hory uchovávají výraznou vlastní tvářnost. Jen mělké sedlo je odděluje od Krkonoš, s nimiž mají stejné geologické složení, a přece jsou jiné. Na jihu se zvolna svažují do údolí pod Černou Studnicí a jejich masiv člení říčky Černá a Bílá Nisa, Kamenice, Černá Desná. Hluboko do hor se údolími těchto řek táhnou lidské sídliště i osamělé chalupy. Severní strana horstva spadá prudkým zlomem do Frýdlantské pahorkatiny. Jizerské hory se nad ní tyčí jako mohutná horská hradba, pevněná žulovými věžemi a skalními stěnami. Vrcholky horstva, často ukončené skalnatými temeny, jsou místy s jedinečnými a dalekými výhledy.

 Větrný polom v pralese na Jizeře 1122 m

     Jizerské hory si dodnes uchovaly značnou přírodní neporušenost, je v nich největší počet přírodních rezervací v republice. Velká a malá jizerská louka, smrky a klečí zarostlé rašeliniště Černých jezírek, jezírko Na čihadle a další rašeliniště jsou přísně chráněné rezervace. Na vrchovištních slatích se rodí desítky potoků a říček, v nich má svou kolébku Jizera, Smědá, Černá a Sloupský potok i Černá Nisa. Melancholická rašeliniště se střídají se slatinnými pláněmi a s horskými loukami, oživenými pestrou květenou. Vodní plochy, vzniklé lidským zásahem a připomínající severská jezera, nepůsobí nijak rušivě. Zvláště dobře splynuly s obrazem krajiny rázovité stavby horských chalup a usedlostí.

 Údolí Smědé s Puličníkem

     Chráněny jsou i smíšené původní porosty, prales na vrcholu Jizery - jediné místo, kde roste kleč mimo rašeliniště, chráněny jsou i porosty kapradiny žebrovice různolisté a některé druhy plavuní. Na tři sta druhů rostlin, na jiných místech horstva často nevídaných, roste v přírodní rezervaci Bukovec, označované za botanickou zahradu Jizerských hor. Kuželovitý vrch Bukovec (1005 m) nad soutokem Jizery a Jizerky se svým čedičovým složením nápadně liší od ostatních vrchů horstva. Až na jeho vrchol vede naučná stezka, procházející rašelinnými rezervacemi. V rašeliništích je častá masožravá rosnatka okrouhlolistá a mochna bahenní, na horských loukách nápadný hořec tolitový, prha arnika nebo divoký šafrán Heufflerův. Kýchavice Lobelova má na Jizeře svůj nejzápadnější výskyt.

  Zámek Sychrov

     Před staletími tvořila zalesněná a neprostupná hradba Jizerských hor část přirozeného obranného valu české země proti cizím vpádům. Od dob kolonizace ve 13. století se plocha jejich lesů dodnes ani příliš nezmenšila. Z lesního bohatství žili v minulosti četní dřevorubci, uhlíři, výrobci šindelů, lesníci a skláři. Časem sem zabloudili i hledači zlata a drahých kamenů až z daleké Itálie. Ještě dnes se najde v náplavech Safírového potoka pod vrchem Bukovcem vzácný spinel nebo iserit. Jsou zde i místa, kde se těžilo stříbro a železo. Nebyly tu vzácné ani sklářské hutě. Existovaly na Nové louce, v Kristiánově, v Jizerce. Stará tradice sklářské výroby nezanikla, dnes se soustřeďuje s výrobou bižuterie do podhůří. Moderní závody na výrobu bižuterie v Jablonci nad Nisou patří k největším na světě.

Hejnice

     K důkladnějšímu poznání nevšedního, trochu zadumeného kouzla Jizerských hor přispívá síť značených turistických cest. Napříč horstvem vede z Liberce červeně značená turistická magistrála, procházejícími mnoha zajímavými místy a vrcholu s dalekými výhledy. Jde přes Rudolfov do Bedřichova s kamennou rozhlednou Královkou a proti toku prudké Kamenice do bývalé sklářské osady Kristiánova. Přes horské sedlo cesta pokračuje na vrchol Holubníka (1069 m) s překrásným výhledem a dále na temeno Ptačích vrchů (1008 m) s divokou změtí skal, lesního porostu a mohutných vývratů. Ve skalní rokli mezi Ořešníkem a Divou a vyhlídkovou Krásnou Máří a pod Frýdlantským cimbuřím jsou prudké peřeje a vodopády Sloupskéhoa Černého potoka. Serpentinami cesta stoupá na vyhlídkový Ořešník (800 m) se skalnatým vrcholem. Je s něho vidět daleko na severní stranu hor, do Frýdlantské pahorkatiny a do údolí Smědé, nad nímž se zvedá masiv Smrku (1124 m). Dole leží městečko Hejnice, Lázně Libverda, v dálce Frýdlant. Přes obec Bílý Potok vede červená značka na Smědavu a na vyhlídkovou Jizeru (1122 m) a k rašeliništi Na čihadlech. Se Smědavy lze zamířit na Smrk nebo na opačnou stranu přes osadu Jizerku na Bukovec a dále do Kořenova. S Jizery vede cesta na Slovanku a Bramberk (Krásný), pak do Jablonce nad Nisou.

Pohled s Ptačích kup

     Za důkladnější poznání stojí i Ještědská hřbet se svým nejvyšším vrcholem Ještědem (1012 m), přístupným kabinovou lanovkou z Liberce - Horního Hanychova. Silueta Ještědu neodmyslitelně patří k panoramatu Liberce. Jeho dominanta horský hotel a spojové středisko, je dílem vskutku moderní architektury. Rozhled s Ještědu je okouzlující. U jeho paty, v Liberecké kotlině leží mnohatisícový Liberec, město středověkého původu s velkými tradicemi dělnického hnutí, které hrálo významnou roli v dějinách této oblasti od poloviny devatenáctého století.

Pohled s Černé hory

     Jako horský předěl sehrál Ještědský hřbet v minulosti nemalou roli při osídlování a hospodářském rozmachu okolní krajiny. Ještě důležitější roli má v přítomnosti, kdy jeho krásná příroda se sítí turistických zařízení a zimním střediskem se stala jak cenným rekreačním a společenským doplňkem Liberce, tak hlavně sportovním centrem celostátního významu. Vycházka s Ještědu kolem turistické chaty na Pláních, Hlubockým a Rašovským hřebenem k Obřímu sudu na Javorník okouzluje nádhernými výhledy. Putování po stráních a vesnicích půvabného Podještědí vede často do míst, kam Karolína Světlá umístila děj svých povídek a románů, v nichž popisuje svérázný život prostých lidí "ze zakopce".

 Lesní hřeben Jizerských hor

     Na severu dodnes střeží tento půvabný kout Čech frýdlantský zámek nad údolím Smědé a připomíná svými architektonickými prvky stavební vývoj od gotiky přes renesanci až do 19. století. Jiným klenotem kraje je zámek Sychrov, pěkná ukázka romantické gotiky z let 1847- 62. Přitahuje návštěvníky vnitřním vybavením, cennou kolekcí portrétů od francouzských malířů 17. a 18. století, i památkami na časté pobyty Antonína Dvořáka. Krásný a rozlehlý park jedinečně doplňuje zajímavou zámeckou stavbu

     Pronikavé změny přinesl této oblasti nástup kapitalistické tovární výroby. Jako houby po dešti rostly tehdy textilní továrny v údolí Nisy, jejíž břehy brzy lemoval hustý a téměř souvislý pás průmyslových obcí. Ale i v roztroušených na horských stráních či v údolích Jablonecka pracovaly celé rodiny domácích dělníků v mačkárnách nebo brusírnách skla. Ruku v ruce s rozvojem průmyslu však docházelo i k prvním dělnickým bouřím, k živelnému rozbíjení strojů, k stávkám ve Svárově a Vesci, krvavě potlačeným. V Dlouhém Mostě se konal v r. 1878 tajný sjezd celorakouské sociální demokracie, který schválil ustavení Československé sociální demokracie. Ještědské stráně byly 7. srpna 1870 svědky mohutné manifestace přátelství a společného postupu třiceti tisíc českých a německých pracujících.  

     Významná je přítomnost oblasti. Byla v ní zavedena řada nových průmyslových odvětví, která vyrovnala dřívější jednostrannou výrobní orientaci, přesto však textil na Liberecku a bižuterie na Jablonecku zůstavají hlavními výrobními specializacemi. Pro poučení si zajdou mnozí návštěvníci i domácí zájemci do zdejších muzeí. Za sbírkou starého skla, keramiky, porcelánu, cínu, textilií a vzácným souborem gobelínů do libereckého Severočeského muzea, za historií i současností sklářké a bižuterní výroby do Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, za uměleckými díly starých i moderních mistrů do galerie v Liberci. Jedinečná sbírka orchideí i obrovská Viktorie královská jsou magnetem liberecké botanické zahrady, zatímco zoologická zahrada přitahuje dospělé i dětské návštěvníky hlavně exotickou zvěří, unikátní jsou např. bílý tygři, jenž mají i ve svém logu prvoligoví hokejisté HC Bílý tygři Liberec. 

     Liberec a jeho krásné okolí s Ještědským hřbetem a Jizerskými horami se již při první návštěvě nezapomenutelně vtisknou do mysli návštěvníka jako překrásná rekreační oblast s mimořádným počtem přírodních krás a zajímavostí.

Podještědí Zima v Jizerských horách Protržená přehrada na Bílé Desné Horská obec Jizerka s Bukovcem Pohled přes Libereckou  radnici na Ještěd
Ještěd 1012 m Ještěd 1012 m Rašeliniště  Černá jezírka Ve středu Jizerských hor Malá jizerská louka  a  Věžní skály
Severní svahy Jizerských hor Blatenský rybník Obří sud nad Libverdou Jelení stráň 1017 m Podzim v Jizerských horách
Zámek Frýdlant Památník dělnického hnutí na Pláních pod Ještědem Divadlo F. X. Šaldy Krajský úřad Severočeské muzeum
Jizera Zámek Kavárna Nisa Jablonec nad Nisou Radnice
Lovecký zámeček Nová louka  Jaro v Jizerských horách