Malý hackerský slovník

Hack -znamená v českém překladu "násilně vniknout".

Hacker - je člověk, který se snaží proniknout,obvykle přes modem, do nějakého počítačového systému,získat data a nenápadně beze stop zmizet. Hackeři se obvykle združují do skupin, Hackers Group, nejznámější u nás je CZert. Vedle hackingu rozeznáváme ještě Phreakování.

Cracker - Člověk, který se nabourává do cizých sítí za účelem škodit. Laická veřejnost však většinou nevnímá rozdíl mezi hackerem a crackerem a označuje všechny crackery slovem hacker.

Phreaker - je vpodstatě hákování s telefonem. Používáním různých "boxů" a "triků" manipulujících s telefonními společnostmi a jejich telefony získáte mnoho věcí, dvě z nich jsou: 1) znalosti jak pracují telefony 2) hovory zdarma, jak lokální tak i na velké vzdálenosti.

Warez -je software od pirátů. Když na internetu hledáte programy, tyto jsou odlišeny svou koncovkou "Z" na-místo "s". V praxi se tedy vyskytují appZ pro aplikace, gameZ pro hry apod.

Serials -jsou sériová čísla k různým programům, po zadání tohoto čísla se stane produkt "plno verzový, plnohodnotný".

Crack -je soubor, který většinou odstraňuje z programu nutnost zadání tohoto seriového čísla. U her cracky odstraňují různé proti-pirátské ochrany, cesty k CD apod.

Lamer -v překladu "chabý, ne-dostačující", jedná se o úplného začátečníka, který se pokouší hákovat či crackovat.

IP spoofing - jedná se o složitou hackerskou techniku, kdy hackerův počítač předstírá IP adresu někoho jiného, aby se dostal k neautorizovaným informacím. Toto je použitelné zejména u UNIXu a jemu podobným.

Password cracker - program určený k luštění hesel. Nejlepším příkladem takového password crackeru pro WinNT je L0phtcrack. Password crackery používají buď metodu Brute force nebo dictionary attacku, viz dále.

Brute force attack - neboli útok hrubou silou. Jedná se o způsob zjišťování hesel, kdy crackovací program zkouší jako možné heslo všechny existující kombinace, až natrefí na to skutečné heslo. Tento způsob může být časově velmi náročný, ale máte jistotu, že dříve nebo později na to heslo příjdete.

Dictionary attack - slovníkový útok. Crackovací program zkouší jako možné heslo všechny slova ve slovníku. Je to metoda rychlá, ale nemáte jistotu, že na něco skutečně příjdete. Zaleží to na velikosti slovníku a na tom, zda si obět volí jednoduché hesla.

Packet sniffer - Další oblast hackerských programů. Jedná se o zachytávače packetů. Můžete pomoci nich zachytávat veškerou síťovou komunikaci, ke které máte fyzický přístup. Zachytávání packetů je však pouze pro pokročilé, kteří se dokonale vyznají v síťové komunikaci.

Keylogger - program zaznamenávající stisknuté klávesy. Všechny klávesy, které uživatel na daném systému stiskne, jsou zaznamenány do textového souboru, který si pak může hacker přečíst. Pro NT je asi nejlepší Invisible keylogger for NT, který dokáže zaznamenávat bez vědomí uživatele klávesy i během přihlašování.

SAM - v tomto případě nemáme na mysli zkráceninu anglického jména Samuel , ale Security account manager. Jedná se o databázi, ve které se uchovávají například hesla uživatelů. Hesla v NT se nacházejí adresáři c:\winnt\repair a c:\winnt\config a v registrech.

Wordlist - ( většinou ) abecedně uspořádaný seznam slov pro použití s password crackerem. Je nutný pro dictionary attack. Čím větší wordlist, tím větší je šance na rozluštění hesla.

Trojan - zjednodušeně řečeno, trojan je program, který se tváří, jako že provádí nějakou činnost, ale ve skutečnosti dělá něco úplně jiného. Například nejvíce známí je asi trojan zvaný Picture.exe. Když jej otevřete, zobrazí se Vám nějaký obrázek, ale mezitím program instaluje NetBuse, což je program na dálkovou kontrolu počítače.

Port scanner - program na testování otevřených portů. V dnešní době už se však příliš nepoužívají. Asi nejlepším příkladem Port Scanneru pro NT je YAPS.

Denial of service - druh útoku proti NT. Spočívá v paralyzování nějaké služby na pracovní stanici nebo serveru.