HESLA

Tady se vás budu snažit upozornit na to, jak důležité je umět správně nakládat s hesly. Hesla jsou jakousi bránou do vašeho soukromí, proto by každý člověk, který si ctí svého soukromí se měl aspoň trochu řídit těmito radami.:

1. Své hesla nikdy nikde nepište, ani na papír, ani do svého počítače, jistě existuje spousta programů, které se zabývají tím, že si v nich archivujete veškeré své hesla, ale žádný program není příliš bezpečný.

2. Vaše heslo by nemělo mít formu něčeho, co je vám blízké, nebo co by se dalo velmi lehce uhádnout, nejlépe uděláte, když vaše heslo bude mít formu něčeho velice neobvyklého např. (cprof2583nionalc ). Je to rozdělené slovo profesional a před to jsem dal c a mezi číslo které je mi známé!

3. Heslo by se nikdy nemělo skládat jenom s písmen, ale mnělo by obsahovat i číslice, nebo speciální znaky. V dnešní době existuje spousta programů, které dokáží rozluštit heslo, ale jestliže vaše heslo obsahuje speciální znaky a text, nebo číslice a text, tak vygenerování hesla i se sebelepším programem by trvalo opravdu velice velice dlouho, takže čím delší a složitější heslo, tím je menší pravděpodobnost, že se vám někdo do zaheslovaného počítače či souboru dostane.

4. V životě nedávejte svoje heslo jenom v číselné podobě, protože číslicový kód, ať je třeba desetimístný lze velice rychle a snadno rozluštit.

5. Pro každý zaheslovaný dokument, nebo pro každé heslo e-mailu by jste mněli použít jiné heslo, to znamená že by jste neměli nikdy používat jenom jedno heslo, ale třeba 3 hesla (přece zapamatovat si 3 hesla není tak těžké, nebo ano ?).