5. února  2008

Školy nechtějí děti nelegálních imigrantů

     Od letošního ledna vstoupila v platnost novela školského zákona, která nařizuje jednotlivým školám přijímat děti nelegálních přistěhovalců. Ředitelé škol nejsou dokonce povinni hlásit nelegální přistěhovaleckou rodinu cizinecké policii. V obou výše uvedených případech se jedná o porušení zákona. Přesto jsou školy, které tohoto absurdního nařízení zcela po právu nedbají, napadány různými pseudohumanisty a státními orgány.

     Redaktorka LN Radka Kvačková zveřejnila 1. února 2008 článek, kde se naopak celého nesmyslného programu zastává. Dle ní vzdělávat děti nelegálů je povinností každé civilizované země. Je dokonce přesvědčena o přínosu takovýchto žáků, kteří nám navíc poté, co se snad někdy vrátí domů, připraví přátelské zázemí v jejich zemích. Nemám nejmenší tušení, v čem jsou přivandrovalci naší zemi přínosem. Snad životem v zemljankách, sklonem ke kriminalitě a agresivitě, chováním na úrovni divé zvěře? Opravdu netuším. A už vůbec nestojím o to, aby mi někdo připravoval za odměnu vřelé přijetí v Albánii, Čečensku či Dagestánu, tedy v zemích, kam se dá vyjet maximálně tak v rámci vědeckých expedicí.

     Na celé věci je ale nejhorší zcela něco jiného. V době, kdy vláda schválila asociální reformy na které doplatí 80% českých občanů, kdy se matkám snižují mateřské dávky, zaměstnancům sociální příplatky a nemocenské, kdy platíme u lékaře, neváhají naši parlamentní představitelé plně hradit pobyt a výuku dětiček ilegálních přivandrovalců. Je zvláštní, že v situaci, kdy neustále slýcháme o nedostatku peněz na fungování naší společnosti, kdy proto lid český musí platit, platit a platit, tak pro cizáky, kteří pobývají na našem území neoprávněně, čímž tak navíc jasně porušují zákon, je peněz dost! Tahle parlamentní sebranka nám opět dokazuje, že český národ je jí zcela lhostejný a že nejsou ničím jiným, než-li pochopy zednářských světamocichtivých klik!

Petr Kříž