2. února  2008

Ochranné sbory DS zahájily činnost!

     V sobotu 26. ledna, bezprostředně po celostátní konferenci Dělnické strany, oznámil její předseda Tomáš Vandas sdělovacím prostředkům, že k 1. únoru zahajují činnost Ochranné sbory Dělnické strany (dále jen OS-DS), které budou zajišťovat organizační chod veřejných akcí strany, bezpečnost stranických funkcionářů, stejně tak budou připraveni řešit problémy občanů v místních regionech. Tato zpráva vyvolala očekávaný rozruch nejen ze strany tisku, ale i na Ministerstvu vnitra, které hodlá, stejně jako v případě nedávno vzniklé Národní gardy, činnost OS-DS pečlivě monitorovat. Zatímco levicové bojůvky či anarchistické organizace vesele válčí ve svých výcvikových kempech, vlastenci jsou srovnáváni s Lidovými milicemi nebo dokonce s nacistickou SA. Ačkoliv vznik OS-DS byl podmíněn znepokojením nad bezpečnostní situací v této zemi.

     Policie, jakožto státní subjekt, zcela selhává, neboť nefunguje jak má, to znamená, že  nebrání bezpečnost, zdraví a majetek občana, stejně tak nezajišťuje pořádek a čistotu na ulicích. To ovšem není způsobeno neschopností jednotlivých policejních složek, ale nedokonalými zákony, které brání policii vykonávat řádně svojí práci. Je všeobecně známo, že v konfrontací s problémovými jedinci či zločinci nemá policie prakticky žádné pravomoci. Nezřídka jsou například městští strážníci fyzicky napadeni, či „přinejlepším“ vulgárně osočováni. To různým pochybným individuím jen nahrává do karet a dodává jim pocit beztrestnosti.

     V současné době není na ulici bezpečno ve dne, natož v noci. Pouliční kriminalita vesele vzrůstá, protože je jí to umožněno. Ulice jsou plné havěti, špíny, bezdomovců, feťáků a agresivních jedinců, vůči kterým se člověk nemůže bránit bud´ ze strachu o vlastní zdraví, nebo že ho taková svoloč bude sama žalovat.

     To musí skončit! Bude-li zločinec dopaden při trestném činu, končí veškeré jeho pravomoci a policejní složky musí dát dotyčnému tento fakt dostatečně najevo. Na hrubý pytel hrubá záplata! Aby takto policie fungovala, musí se nejen změnit zákony, ale zároveň  je i nutné změnit celý její organizační systém. To znamená, že do řad policie budou nabíráni pouze fyzicky a mentálně schopni jedinci, kteří projdou řádným výcvikem a školením, ve vedoucích řadách pak budou působit toliko odborně vzdělaní a profesní jedinci, kteří budou, stejně jako nadřízení, řádně zaplaceni. Proč tomu již dávno není? Odpověď je jednoduchá. Scházejí peníze. Respektive, abychom byli přesní, budeme radši vyhazovat miliardy na zahraniční vojenské mise, abychom tam hájili americké ropné zájmy a masakrovali civilní obyvatelstvo, než-li bychom zajistili bezpečnost občanů v naší zemi. To je již 18. let smutný a neměnný fakt.

     OS-DS jsou zde proto, aby zastaly práci policie a pomáhaly jí. A pokud ta nebude schopná nás ochránit, musíme tak učinit sami. To je základní obranný pud každého civilizovaného člověka. Nebudeme přihlížet, kterak naši otcové, matky, ženy a děti jsou vystavováni vstříc různým kriminálním živlům, problematickým přivandrovalcům, násilníkům a jim podobným. Nechceme se stát obětí zvěře za tichého souhlasu státu, kterému je tento nelichotivý stav srdečně ukradený. Budeme bránit sebe a naše nejbližší. Ochranné sbory nejsou cíleně naměřeny proti určitým skupinám a už vůbec ne vůči menšinám, jak je nám médii předhazováno. Zákony platí jak pro bílé, tak i černé, žluté či hnědé! Občané brzy pochopí, že stojíme pouze na jejich straně a rozhodně nás do budoucna podpoří!

Petr Kříž