20. ledna  2008

Nová totalita

     Plzeňská akce na protest proti potlačování svobody slova a shromažďování se setkala s velkým mediálním ohlasem již nedlouho po svém nahlášení. Média (v tomto směru vynikala MF Dnes) spustila obrovskou kampaň, že v den konání byl vypraven první transport Židů z Plzně do Terezína a Osvětimi, tudíž se evidentně jedná o cílenou provokaci. Stejný postup byl praktikován při nahlášení listopadové demonstrace v Praze. Vstřícnou ochotu svolavatele přesunout shromáždění na jiný termín plzeňská radnice odmítla. Situace dospěla nakonec tak daleko, že primátor Plzně akci dva dny před konáním zakázal. Že tím porušil zákon a překročil pravomoci veřejného činitele ho zřejmě netrápí. Vždyť, jak říká, každý musí pochopit, že propagaci nacismu nelze tolerovat.      Zajímalo by mě, jak došel pan primátor k přesvědčení, že se na shromáždění bude propagovat nacismus? Věštil snad z křišťálové koule? Nebo snad čerpal pouze z novinových článků? Takové „argumenty“ by ve skutečně demokratické společnosti mohly jen těžko obstát. Každopádně doufám, že jeho protiprávní jednání bude zaslouženě odměněno.           Stejné je to i s hledáním vhodného data. Asi snad na každý den připadá v historii nějaká událost, kterou by mohli pseudohumanisté a vládnoucí korupčníci využít ve svůj prospěch, tedy odůvodnit, proč se nemůže uskutečnit shromáždění s nímž vládnoucí režim nesouhlasí. V souvislosti s plzeňskou akcí je zajímavá ještě jedna věc – záměrné vyvolávání strachu u občanů. Městská i státní policie varují obchodníky, aby zavřeli své provozovny, občané mají zůstat doma, přeparkovat automobily, dostávají do schránek bezpečnostní instrukce. Cíl je zřejmý. Vyvolat u občanů pocit, že lidé, kteří chtějí demonstrovat za svobodu slova jsou zločinci a tudíž nemají šanci si získat jejich sympatie. Mnozí z té mlčící většiny si ale neuvědomují, že stejným způsobem bude postupovat vládní klika i proti nim, pokud se postaví Systému a budou třeba protestovat proti zdražování, nezaměstnanosti, imigrantům atd.
     Více než osmnáct let po sametovém podvodu a hraní si na demokracii můžeme konstatovat, že skutečná demokracie u nás ještě neuzrála a je stále v plenkách. A ti, co na to upozorňují nahlas, jsou perzekvováni a zavíráni. Totalita byla nahrazena totalitou jiného střihu.
Tomáš Vandas