18. února 2009

Soud s DS odročen,

vládní „důkazy" jsou k smíchu

FOTOGALERIE Z PROCESU O ZÁKAZU DS …ZDE

 Rozsudek nad Dělnickou stranou padne u Nejvyššího správního soudu v Brně až 4. března. „Můžete nám vzít naši značku. Nemůžete však ale zakázat naše myšlenky a názory!“ uvedl Tomáš Vandas, předseda Dělnické strany, v závěrečné řeči na jednání soudu. Videozáznam najdete na TV Nacional - www.nacional.cz

Dlouho očekávané zasedání soudu začalo ve středu 18. února dopoledne. Před soudní budovou na Moravském náměstí se už po deváté hodině sešlo padesát členů a sympatizantů Dělnické strany s vlajkami s ozubeným kolem. „Čekáme na předsedu, chceme ho podpořit ať naši nepřátelé vidí, že tu za Dělnickou stranu nebude sám,“ uvedl jeden z členů brněnské pobočky DS.

Systém ano, ale ne ten váš!

Jednání soudu zahájil přesně o půl desáté předseda sedmičlenného senátu Vojtěch Šimíček, který zároveň vyzval obě strany – ministerstvo vnitra zastoupené Václavem Henychem, a Dělnickou stranu Tomášem Vandasem – k vyjádření návrhu vlády rozpustit DS.

„V působení členů Dělnické strany lze spatřovat obrovské riziko na poli politického boje o účast na řízení na úrovni obcí, krajů a státu,“ uvedl Henych s tím, že DS podle vlády porušuje veřejný pořádek a směřuje k uchopení a držení moci zamezujícímu druhým stranám a hnutím ucházet se ústavními prostředky o moc a směřuje k potlačení rovnoprávnosti občanů.

Jako hlavní důkaz vláda předložila stanovisko DS ze dne 17. října 2008 k požáru průmyslového paláce v Praze, ve kterém požaduje rozpuštění stávajících parlamentních stran a prošetření všech jejich zločinů po roce 1989. K tomuto kroku chce DS přistoupit za celonárodní účasti občanů, ke které hodlá veřejnost mobilizovat.

„Ano, odstranění současného režimu požadujeme. Ale chceme tak učinit demokratickou cestou, to znamená prostřednictvím voleb. Nikdy jsme nevyzývali k žádnému ozbrojenému povstání či k jakémukoliv násilnému řešení,“ oponoval Henychovi Tomáš Vandas. Ten také dodal, že zmíněným stanoviskem DS oprávněně kritizovala propojení mafiánského podsvětí na politické špičky ODS a ČSSD. „Nedovedu si představit, že by snad někdo ze slušných občanů naší země smýšlel v tomto případě jinak,“ dodal.

Václav Henych namítl, že Dělnická strana chce zrušit politický systém zakotvený v Ústavě České republiky, která je ze své podstaty nezpochybnitelná. To ale podle Vandase není pravda, protože v Ústavě byl svého času zakotven i komunistický režim.

Protistátní procházka

Zástupce státu pokračoval výčtem dalších bodů návrhu vlády, například že Dělnická strana uskutečnila jednu nepovolenou demonstraci a protiprávně pokračovala v jednom zakázaném shromáždění. Byl zmíněn 16. srpen 2008 v Hradci Králové, kdy se mělo konat hudebně-politické odpoledne DS. Akce byla v rozporu s řádně uzavřenou nájemní smlouvou ze strany hradeckého magistrátu zrušena. I tak se ale členové a sympatizanti Dělnické strany v Hradci Králové sešli.

„I přesto, že mítink nebyl nahlášen, šlo o spontánní akci občanů České republiky, kteří pouze chtěli vyjádřit svůj nesouhlas s verdiktem magistrátu. Policie ČR celou akci monitorovala a výsledkem bylo konstatování, že k žádnému porušování zákonů České republiky nedošlo. Že nebyla splněna ohlašovaní povinnost k uskutečnění procházky městem, neznamená důvod k rozpuštění politické strany!“ řekl soudu předseda DS.

Hradeckou procházku místní radnice klasifikovala jako přestupek a věc se musí řešit ve správním řízení. Do dnešního dne však v tomto směru magistrát neučinil žádné rozhodnutí.

Tak zakažte i ČSSD!

Další příklad porušování práva shromažďovacího uvádí vláda ve svém návrhu shromáždění v Litvínově dne 18. října 2008, o kterém Topolánkův kabinet tvrdí, že jej zorganizovala Dělnická strana ve spolupráci s Národním odporem.

„Dělnická strana zmíněné shromáždění neorganizovala a proto ani právo shromažďovací porušit nemohla,“ namítl Vandas. „Na webu odpor.org byla zveřejněna pozvánka na tuto akci, na které promluvili i členové Dělnické strany,“ neusouhlasí Henych. „To je sice možné, ale politická strana, coby právní subjekt, nemůže odpovídat za každého jednotlivého člena. To by potom muselo dojít i k rozpuštění ČSSD, jejíž čelný představitel David Rath velebil sociální politiku Třetí říše Adolfa Hitlera,“ ukončil polemiku Tomáš Vandas.

Podle šéfa DS strana prosazuje program, který se opírá o národní, sociální a konzervativní myšlenky. Jako pravou příčinu snahy vlády o zákaz DS vidí v nedávném úspěchu opozičního subjektu v krajských volbách. „Chápu, že vláda má z naší další činnosti obavy a bojí se, abychom v tomto vzestupném trendu nepokračovali, ale to přeci nelze řešit zakazováním nepohodlných názorů. Přesně takto se chovali komunisté. Ať se nám vládní garnitura postaví ve volbách. Čestně a bez podrazů, pokud jsou toho schopni,“ dodal předseda.

Promítání cikánů z Janova

Došlo i k audiovizuální prezentaci všech důkazů, které vláda shromáždila k zákazu DS. V soudní místnosti byla promítnuta známá nahrávka napadení členů DS cikány v Janově dne 4. října 2008 (šlo o videopozvánku na shromáždění 18. října v Litvínově, kterou na svém webu publikoval Národní odpor), nechyběla ani prezentace článků a stanovisek z webu DS, která chvílemi upadala do absurdity a nedovedl se k nim vyjádřit ani Henych.

Mezi „důvody“ rozpuštění DS se například objevilo i oznámení strany o postavení vlastního kandidáta do senátních voleb, či dokonce dopis z roku 2007 týkající se Mladých národních demokratů, postrádající jakoukoliv souvislost s Dělnickou stranou. Podle Henycha je tato organizace jakýmsi odrazovým můstkem ke členství v DS, což ale Vandas vyloučil a označil tento „důkaz“ za další paskvil z mnoha dalších.

Tzv. důkazy k rozpuštění DS zaskočily i některé přítomné novináře a účastníky soudu doslova rozesmály. „Návrh tak, jak ho předložila vláda, je tak absurdní, směšný a postrádající důkazní materiály, že soud, pokud si bude chtít zachovat svoji nezávislost, ho musí zcela rozhodně smést ze stolu,“ komentoval Vandas.

Naše myšlenky soud nerozpustí

Obě strany soudního jednání na závěr ve svých proslovech zrekapitulovaly své argumenty pro a proti rozpuštění Dělnické strany. „Dnešní jednání nepochybně přispělo k osvětlení některých skutečností. Na návrhu na rozpuštění strany stále trváme,“ uvedl Václav Henych, který zároveň připustil, že některé skutečnosti, uvedené jako důkazní materiál, nelze jednoznačně dokázat.

„Dělnická strana, vzhledem k tomu, co jsem zde uvedl, požaduje, aby soud návrh vlády České republiky zamítl v celém rozsahu. Věřím, že se tak stane a soud prokáže svoji nezávislost. V opačném případě by se totiž nevyhnul podezření, že rozhodoval na politickou objednávku. Můžete nám vzít naši značku. Nemůžete však ale zakázat naše myšlenky a názory!“ uzavřel svou řeč Tomáš Vandas.

Předseda senátu Nejvyššího správního soudu Vojtěch Šimíček po krátké přestávce odročil jednání soudu na 4. března s tím, že bude vynesen konečný verdikt. Do té doby si ponechal soud čas na rozmyšlenou.

Ani z jednání nejvyššího soudu neodcházel Tomáš Vandas sám. Za přítomnosti policistů se na prostranství před budovou justice uskutečnilo krátké shromáždění aktivistů, kterým šéf dělnických nacionalistů poděkoval za podporu a současně je ujistil, že Dělnickou stranu nemůže zastavit žádný zákaz: „V naší činnosti budeme pokračovat dál. Budoucnost České republiky je budoucností Dělnické strany!“ Celý projev na TV Nacional

Martin Zbela