Lež má krátké nohy, aneb proč se pravda nehodí


 8.10. 2011     Polovina práce za deset miliónů

Pan Vašíček je nepochybně odborně velmi zdatný právník, protože se mu podařilo zvrátit nepříznivý vývoj kauzy s J.F.WORLD BROKERS. Za to mu podle smlouvy (více v článku Starosta Ploc tajil před zastupiteli milióny pro právníka Vašíčka)náleží odměna deseti miliónů korun. O oprávněnosti tak vysokého ohodnocení se dá polemizovat, ale podle platné smlouvy panu Vašíčkovi tyto milióny z napjatého městského rozpočtu patří.

Druhou tvář pana Vašíčka, který se ohání silným osobním vztahem k Harrachovu, ukázala výpověď ze smlouvy o dalším zastupování v této kauze. Pokud panu Vašíčkovi tolik záleží na občanech města a je to v jeho schopnostech, tak by měl chtít město Harrachov definitivně očistit od kauzy, která se s naším městem táhne už téměř dvacet let. Namísto toho varuje, že bez něho se případ může vrátit na samý začátek.

Co jiného se dá považovat za příklad nátlaku, než odstoupení od smlouvy uprostřed rozdělané práce a hrozba už jednou odvrácených sankcí? Jak krásně zní nabídka na bezplatnou právní pomoc v kauze, za kterou je již v současné době postupně nezanedbatelně pro městský rozpočet odměňován? Proč pravdu stále častěji zakrývají zástupné důvody?

Nikdo učený z nebe nespadl aneb komu radí městský právník

Ustavující zasedání nového zastupitelstva bylo pro minulé vedení města hořkou pilulkou. Přes veškeré snahy o zvrácení výsledků povolebního vyjednávání zákulisním a nátlakovým jednáním na samé hranici morálky bylo jasné, že po dlouhých letech usednou na harrachovskou radnici noví lidé.

Ke každému bodu projednávanému na zastupitelstvu patří usnesení, ať už o jeho schválení či neschválení. Při napjaté a nervózní atmosféře volby nového vedení se tak stalo, že právě usnesení o složení nové Rady města bylo opomenuto. Zkušený tajemník p. Neubert se „neobtěžoval“ na tuto skutečnost upozornit.  Vedení města si však tohoto nedopatření všimlo při kontrole zápisu se zvukovým záznamem z prvního jednání zastupitelstva. Na doporučení krajského právního oddělení bylo postačující toto usnesení schválit na dalším zastupitelstvu, kde bylo zařazeno jako bod č. 1.

Před tímto zastupitelstvem nutili opoziční zastupitelé na chodbě ZŠ (především bývalý starosta Ploc s „neznámým“ poradcem na telefonu) nové vedení města k odstoupení s tím, že jsou v čele radnice neoprávněně. Vedení města nepodlehlo tomuto tlaku, jednání zahájilo a chybějící usnesení bylo podle zákona schváleno. Otázkou je, proč právní zástupce města pan Vašíček, který byl osobně přítomen na ustavujícím zasedání, na chybějící usnesení nové vedení města neupozornil. Bylo to z nevědomosti……???

Místostarosta Vodseďálek podpořil svého zetě právníka Vašíčka

Minulé ZM v dubnu loňského roku schválilo smlouvu na právní zastupování města panem Vašíčkem. Místostarosta pan Vodseďálek před hlasováním o této smlouvě nenahlásil střet zájmů. Paragraf 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.o obcích totiž říká, že zastupitel je povinen sdělit před zahájením jednání, mohl-li jeho podíl na rozhodování v určité záležitosti znamenat výhodu pro něj nebo osobu blízkou. Tímto došlo k porušení zákona.

Starosta Ploc tajil před zastupiteli milióny pro právníka Vašíčka

Stejné Zastupitelstvo města loni v dubnu pověřilo starostu podpisem smlouvy s panem Vašíčkem, který měl Harrachov zastupovat ve sporu s J. F. World Brokers. Tato smlouva má ale tři aspekty.

1. Ve smlouvě byla odměna ve výši 10 % z částky 16,7 miliónu korun s příslušenstvím. Nikdo ze zastupitelů před samotným hlasováním nevěděl, že se z případných 1,67 mil. Kč může stát rovných 10 miliónů. Z příslušenství se totiž vyklubaly úroky, které samotnému právníkovi mohly v případě úspěchu přinést šestkrát tolik. Zastupitelům tak nebyly poskytnuty kompletní informace o věci, ve které hlasovali.

2. Na tuto zakázku nebylo vypsáno výběrové řízení a město Harrachov tak může očekávat pokutu. (Dle informace Mgr. Vašíčka, kterou podal opozičním zastupitelům.)

3. Tato smlouva neřeší kompletní ukončení sporu, ale pouze dovolání u Nejvyššího soudu. Spor dále pokračuje u Vrchního soudu.

Věděli všichni zastupitelé, jakou odměnu schválili novému právnímu zástupci za nedokončený výsledek u soudu? Podepsali by takovou smlouvu, kdyby se jednalo o jejich vlastní peníze?

Učiliště dostalo stopku od kraje

Přes veškerá možná i nemožná jednání se učiliště v Harrachově zachránit nepodařilo. Politický matador a bývalý starosta sám moc dobře ví, že většina těchto jednání je neveřejná a nepořizuje se z nich žádný zápis.
Pokud tvrdí opak, tak je “ Čerťák“ osmitisícovka.

O městě, kde minus a minus znamenají plus

Nové vedení převzalo hospodaření města v katastrofálním stavu. Prohlášení současné opozice o předání města v dobré finanční kondici má vážné trhliny. Závazky města (nezaplacené faktury) k datu předání, kterým byl 15. listopad, představovaly cca 3 miliony korun. Příjmový účet města v Komerční bance byl od srpna 2010 zcela zablokován proti čerpání prostředků. . Z „plusových“ šesti milionů, které zmiňuje opoziční klub zastupitelů, je rázem vybrakovaná městská kasa, kde na provoz města zbylo 700.000,-Kč. Na běžný provoz města bez mimořádných výdajů je přitom třeba dvou milionů korun na měsíc a je třeba připomenout, že v listopadu, kdy došlo k předání hospodaření, bylo třeba řešit nemalými zálohami smluvně zajištěnou zimní údržbu.

                                                                       Eva Zbrojová - starostka města Harrachov

Další články