Skoncujme s levicovou Evropou!

V sobotu 6. prosince vypukly v ulicích řeckých měst nepokoje nebývalých rozměrů. Vše začalo poté, co skupinka mladých levičáků začala v centru Atén házet po policejním autě kamení a následně se pokusili hodit i zápalnou láhev. Policista musel proti bezdůvodnému ničení majetku zasáhnout, načež byl jeden mladý levičák postřelen do břicha a poté po převozu do nemocnice zemřel.

Následně do řeckých měst vtrhla vlna násilí. Ničení probíhá především v Soluni a Patrasu a dále na ostrovech Kréta a Korfu. Demonstranti vypalují obchody, banky i restaurace, odkud museli být hosté i personál evakuováni. Zapalují automobily, nebo je demolují a staví z nich barikády. Doprava byla na mnoha místech zcela zastavena. Zápalným lahvím se nevyhnuly ani historické Atény a v následujících dnech přišlo na řadu i rabování.

Po úspěšném nájezdu na město se pak levičáci, tvořeni velmi často všelijakými studenty, poschovávají po univerzitních budovách, kam nemají řečtí policisté přístup. Protestovat proti smrti mladého levičáka se údajně chystají i vysokoškolští profesoři.

Zdá se, že v Řecku budou mít revolucionáři z pověstného roku 1968 své nástupce. Vzpomeneme-li na konec šedesátých let, kdy v řadě evropských měst hořely barikády a mladí vysokoškolští studenti házeli po policistech Molotovovy koktejly, jistě zde můžeme shledat určitou podobnost. Všichni víme, že tito bývalí studenti se v devadesátých letech dostali do vysokých politických funkcí a řada z nich své významné posty stále zastává.

Nicméně, dnes je jim všem okolo šedesáti let a nejpozději do deseti let všichni tito bývalí revolucionáři, pomatení levičáci a rudí marxisté z politické scény navždy odejdu. Všichni ti všelijací Kohn-Benditové, Clintonové, Fišerové, Couchnerové či Solanové. A kde jsou jejich následovníci? Jednoduše nejsou. Těch pár anarchistů a feťáků, které potkáváme na našich ulicích a kteří mají problémy zartikulovat jednoduchou větu, to jistě nebudou.

Ano, v Řecku své nástupce, jak se zdá, mají, ale u nás naštěstí ne. Jestliže tito levičáci všemožně podporovali a i nadále co jim jejich chabnoucí síly stačí stále podporují homosexuální devianty, cikánské vyžírky či černošské prznitele, propagují potraty či pochybnou genderovou rovnost, tak, až nastane nevyhnutelná generační obměna, nastane i totální změna v přístupu ke všem těmto problémům, které oni způsobili a kterým musíme dnes čelit.

Vážení levičáci, buďte si jisti, že my budeme tou totální změnou a nikdo jiný! Na brány vašich rezidencí již buší muži i ženy nové generace. Váš čas se krátí, a den, kdy s Vámi zúčtujme, se tryskem blíží. Vy jste jen neradostná minulost, se kterou se s chutí rozejdeme.

Ing. Martin Košťál