14. prosince 2008 

Scifi nebo možná budoucnost?

V roce 2009 byla zrušena jediná strana v ČR, která upozorňovala na problémy lidu - Dělnická strana. Dva roky na to si přemnožení cikáni spolu s nově příchozími cizinci převážně z Indie a Asie vynutili oddělení celé Moravy a Slezska od Čech. Toto historické území jim bylo odstoupeno podobně jako bylo Srbsko donuceno k odstoupení Kosova Albáncům.

Cikáni ovšem nehospodařili na svém novém území a tak jim brzy došly zásoby, začali tedy podnikat loupeživé výpravy do ČR. Zdejší lidé se díky pozitivní diskriminaci nemohli bránit, cikáni žili v přepychu z našich peněz, které jsme jim posílali, abychom si ušetřili hojné nájezdy jejich tlup.

To vše vedlo k jejich přemnožení a v roce 2059 pozřeli nejen celou ČR, kde už kvůli téměř nulové porodnosti žijí jen důchodci a přistěhovalci, cikánská říše pozřela také Slovensko, Maďarsko a  polovinu Polska, jejichž situace byla podobná té naší - postarší lidé bez podpory vládců nebyli cikánským tlupám soupeři.

A tak byly rabovány jejich domy, bílé ženy byly znásilňovány a zabíjeny stejně jako muži. Jen málokdo uprchl včas do Francie či Německa, kde situace byla obdobná. Muslimové zde už dávno převýšili počty původních obyvatel a bílí tam musejí mlčet a kývat, jinak ztrácejí právo na život.

Rokem 2062 vymřely zbytky českého národa. V této době už s tím nebylo možné nic dělat - rasová válka, kterou nám cikáni vyhlásili 4. 10. 2008 v Janově, začala a bílí Evropané ji  prohrávají na celé čáře. Ovšem zatím je to jen jedna z možných budoucností…

Ať už bude DS zrušena nebo ne, tak její členové a vůdce ve své práci neustanou! Neděláme to pro peníze ani moc, děláme to pro náš lid a dokud tu bude za co bojovat, tak budeme bojovat. Zrušte náš znak, druhého dne máme nový. Zrušte naši stranu, za dva dny založíme novou. Nazývejte nás neonacisty a extrémisty, podstatu věci nezmění nálepkování ani to, že nám vyčítáte oběti 2. světové války, lidem co se narodili 40 let po ní!

Naše myšlenky můžete postavit mimo zákon, když se vám nehodí do karet, ale my se jich nikdy nevzdáme! Naše víra je nesmrtelná stejně jako myšlenky na lepší zítřek. Naše cesta plná nástrah je cestou čestného člověka, ale dokud na této cestě nezemře poslední z nás, tak po ní budeme kráčet dál! Pamatujte - velké myšlenky neumírají s jejich tvůrci, ale dál žijí v jejich následovnících.

Jiří Šlégr