Díky všem, kteří otevřeli oči

Stále si říkáte, proč nikdo nic nedělá, proč přijdou i nejobyčejnějšímu člověku nápady „těch nahoře“ tak nelogické nebo destruktivní pro ty, kterým nemají vládnout, ale kterým mají sloužit? Vždycky byly a budou odpovědí peníze.

Proč nikdo z nich nechce pomoci obyvatelům Janova? Ptáte se, proč v oblastech naší země, kde se nachází uhlí, Mostecko, Sokolovsko, Ostravsko, proč je tam taková koncentrace cikánů? Odpovědí není to, že by se tam cikáni vědomě stěhovali za prací. To pro peníze jsou tam tito nepřizpůsobiví stěhováni!

Jak  dlouho už se například na Mostecku uvažuje o zbourání Horního Jiřetína a Černic? Ne snad od té doby, co sem realitky začaly stěhovat tu nejhorší lůzu z celé ČR?

Zásoby hnědého uhlí v našem kraji údajně ubývá. Pod cenou se prodává do Německa a na prodej je ho zřejmě málo. Nad zaměstnanci uhelných společností stále visí hrozba vyhazovu pro nedostatek práce, ne že by každý toužil po zničeném zdraví po třiceti letech fárání! Místa, obydlená místa, odkud by se měli kvůli pokračující těžbě stěhovat, jsou jejich domovem. Mnozí neodejdou, protože si postavili nové bydlení, jiní proto, že to je jejich rodné místo a chtějí v něm také dožít. A tak se musí najít někdo s bezpáteřní „know how“, kdo řekne: naženeme jim tam stovky cikánů a ti už i ty nejzatvrzelejší starousedlíky vystěhují.

Pokud vám někdo nabízí velký obnos peněz a stále tomu vzdorujete a nepůjdete, pak je to obdivuhodné. Pokud se ale z práce vracíte ulicemi plnými odpadků, na pokálených schodech obejdete feťáka s otevřenou tuberkulózou, zkontrolujete přípojku elektriky na chodbě, zda se vám od rána zase cikáni nenapíchli, při otevírání dveří si poslechnete něco o bílých sviních a potom za rozmláceným oknem vyhlížíte své dítě a doufáte, že se vystrašené z cesty ze školy vrátí domů v pořádku, potom se už nerozmýšlíte při nabídce přestěhování se někam daleko!

Když v roce 1964 vydali komunisté rozhodnutí o likvidaci města Mostu, neměli lidé moc na výběr, režim nedovoloval odmlouvání a tak se lidé z nádherného historického města přestěhovali do narychlo postavených králíkáren a mlčeli. Když se Mostem procházel Václav Havel a líčil, jak zde bude krásné bydlení, jak se paneláky zbourají a na jejich místo přijdou rodinné baráčky, nikdo netušil, že ke vší té panelové kráse přibude ještě jako bonus Chanov.

Nyní máme možnost společně dokázat, že nás nezastraší, nezlomí a nezničí. Každý z nás slušných občanů má morální povinnost bránit nejen sebe a své bližní, ale také se postarat o to, aby pro budoucnost našich potomků v tomto světě zůstal prostor lásky, který vypěstujeme a který budeme chránit i za cenu života. Dlouho se na to zapomínalo, příliš dlouho jsme dopustili, aby o našich osudech rozhodovali lidé s heslem „po nás potopa“. Nyní už je situace natolik nebezpečná pro každého, kdo otevřel oči a prohlédl.

Sami ale nezmůžeme nic! Spojme se a porazme tento prohnilý systém! Bojujme s nepřáteli v naší zemi, která patří nám a nikomu jinému! Bojujme a neobracejme se zpět! Nic nás nezastraší a nic se nám nestane, neboť jsme odhodlaní vyrazit cestou pravdy a spravedlnosti, ruku v ruce s Dělnickou stranou a po boku hrdých přátel. Přišel náš čas! Vytrvejme a věřme! Naše cesta je cílem! Naší cestou je ODPOR!

Lucie Bejčková