7. prosince 2008

Demonstraci podpořila Anna Franková

Vedle šéfa DS vystoupil i místopředseda strany Petr Kotáb, jenž se věnoval hlavně událostem v Litvínově a ministryni Džamile. Na manifestaci dorazila spolu s dalšími přímo z Janova místní obyvatelka a členka DS Anna Franková, která je mediálně známá díky nedávno odvysílanému pořadu Novy Na vlastní oči. Demonstranty na místě pozdravil i vůdce na Slovensku zakázané strany Slovenská pospolitosť Marián Kotleba.

Ke státní represi namířené proti Dělníkům a českým nacionalistům se ještě vrátil místopředseda DS Jiří Štěpánek, který ve svém „vzkazu“ vládnoucí garnituře neskrýval odhodlání zintenzívnit náš boj. „Ale pánové (Štěpánek se obrátil k blízkému hotelu Clarion – pozn. red.), čím více po nás budete šlapat, tím silněji a rychleji se narovnáme a zatvrdíme se. Na vaše útoky odpovíme odhodlaností a vzdorem. Vládní iniciativa nás zakázat je vlastně takovým vyznamenáním, ocenění naší práce,“ uvedl Jiří Štěpánek.

„Mikulášská“ manifestace Dělnické strany proběhla v pořádku a bez větších problémů s policejními složkami. Kritika režimu se díky tlustému sklu hotelové fasády k většině delegátů ODS nedostala, o jejich bezpečí – jak už bylo zmíněno – se policie Íčka Langera postarala dobře.

Shodou okolností pár okamžiků před začátkem manifestace Dělnické strany opustil řady ODS její zakladatel a prezident Václav Klaus, jehož odjezd z paláce hotelu Clarion lemovaly antony a skupiny ozbrojených policistů. I to o něčem vypovídá…