Telenovely:
jak lidem vnutit
své myšlenky

Od doby, co byla vynalezena televize, už pořady prošly mnohými změnami a to ne zrovna ke kvalitnější podívané. Dříve jsme na obrazovce mohli vidět i díla, ve kterých byli čestní, hrdí a věrní jedinci bojující za pravdu a spravedlnost.

Dnes je bohužel zvrácená doba a tak jsou i filmy a seriály zvrácené. Už malým dětem jsou vtloukány ideje dnešní doby v pohádkách, v reklamách div není pornografie, ale nejhorší jsou asi telenovely. V těchto nesmyslných seriálech, které jsou prý o lásce a vztazích, je lidem vnucován styl života, který je nejen neefektivní, ale hlavně je katem tradiční rodiny a tudíž i budoucnosti národa.

V těchto seriálech se snad nenajde jedinec, který by byl věrný nebo čestný, natož abychom tam našli pár, který by splňoval slib manželský a vedl své děti správným směrem. Hlavní hrdinové berou drogy a pečou pečivo z marihuany nebo vytunelovávají podniky, tak jaký mají tato „díla“ smysl?

Pokud si položím tuto otázku, musím si na ní hned odpovědět. Tyto pořady místo, aby lidem ukázaly jak by se mělo žít lépe, tak podněcují k tomu, abychom žili na drogách a v nevěře!

Bohužel to neovlivňuje jen malé děti, ale i dospělí jedinci podléhají tomuto televiznímu stylu života, mnohdy totiž nemohou najít v dnešní době normální vztah a tak je jediný jejich styk s city právě skrz televizi. To ovšem není přirozené, ba ani dobré, když je TV v rukou sionistů. Je to účelová zbraň proti tradičním hodnotám a národu!

Jeden příklad. Když se herečka, která hrála Gitu (Ordinace v růžové zahradě), rozhodla ze seriálu odejít, měla tuším zemřít na nějakou nemoc, ale v reálném světe měl v Německu proběhnout pochod „neonacistů“ a tak děj seriálu sionisté změnili - Gita se tedy jela projet do Německa, kde ji zabili „neonacisté“.

Bohužel to mnozí lidé nebrali jako fikci, v Čechách pak byl také pochod tzv. „neonacistů“ a policie proti nacionalistům tvrdě zakročila přesto, že jí k tomu svým chováním nedali záminku.

Po této akci byly na internetových serverech diskuze o tom, jestli byl tento zákrok oprávněný, protože je v ČR potlačována svoboda slova a shromáždění. Na těchto diskuzích jsem zaznamenal takové pomatené nesmysly, jaké jsem už dlouho nečetl, ale nejvíc mě zaujala věta: „To máte za to, že jste zabili Gitu!“ Na tento popud psali další fanoušci seriálu a nadávali na nacionalisty, jako by ani netušili, že Gita je jen fiktivní postava a že té herečce nic není.

Herci zahrají skvěle vztek i smutek. I já bych jim občas skvěle věřil ty slzičky, ovšem nezapomínejme, je to jen fikce v rukou systémových scénáristů. Tak se navrať do reality, lide Český, nežijme ve světě televizních triků a iluzí, ale snažme se vytvořit okolo nás reálný, lepší svět. Budoucí generace to ocení.

Jiří Šlégr