27. listopadu 2008

Starosta Litvínova má strach

z občanů města


Litvínovská radnice se bojí nespokojených občanů města a zakázala jejich pochod na zasedání místního zastupitelstva ve čtvrtek 27. listopadu 2008. Ti se proto sejdou tento den ve 14 hod. před Scholou Humanitas v Litvínově a společně jednání zastupitelů navštíví. Vedení města nyní dalo občanům ultimatum. Pokud prý nenaruší zasedání zastupitelstva, zajistí do čtrnácti dnů vhodné prostory, ve kterých se s nimi sejde.

Nyní je otázkou, zda místní mocipáni nechtějí zajistit konání setkání s občany na takovém místě, na kterém by mohl starosta města Šťovíček opět vysvětlit záměry radnice s řešením problémů s nepřizpůsobivými cikány v Janově prostřednictvím jednotky těžkooděnců.

Tiskový odbor DS