18. listopadu 2008

Co bylo příčinou války v Janově:

devatenáct let lží

Devatenáct let lží a jeden den pravdy. Události 17. listopadu v Litvínově a Janově byly logickým důsledkem toho, v čem žijeme už devatenáct let. Ve spleti lží, které se naprosto rozchází s míněním většinové veřejnosti a přirozeným myšlením a chováním člověka.

Lež první: Romové jsou naši spoluobčané, které musíme respektovat, v opačném případě jsme rasisté. A pravda: Cikáni parazitují na sociálních dávkách, nepracují, páchají kriminalitu a ostatním nadávají do bílých sviní.

Lež druhá: Romy napadají neonacisté a extremisté. A pravda: S cikánským způsobem života bez práce na sociálních dávkách nesouhlasí drtivá většina národa.

Lež třetí: V naší zemi jsou neonacisté a extremisté, kteří jsou společnosti nebezpeční. A pravda: V této zemi žije početná skupina lidí, jejichž názory se výrazně rozchází s názory vládnoucího establismentu (ODS, ČSSD, SZ, KDU, KSČM).

Lež čtvrtá: Česká republika je svobodnou zemí se svobodou slova. A pravda: Není, protože názory, které jsou v opozici liberálnímu režimu, jsou kriminalizovány a potlačovány.

Lež pátá: Lidé nezakládají rodiny, protože si chtějí užívat života. A pravda: Ve skutečnosti systém dělá všechno pro to, aby žádné české rodiny nevznikaly. Napomáhá tomu nemožností mladých zařídit si vlastní život ve svém bytě, rozvratem partnerských vztahů, účelovou převýchovou mladých k drogám a konzumnímu způsobu života, propagací homosexuality.

Lež šestá: Naše země má svobodné sdělovací prostředky. A pravda: Nemá. V rámci privatizace byly všechny sdělovací prostředky rozprodány zahraničním majitelům, kteří ovlivňují jejich protičeský charakter a uplatňují své zájmy.

Lež sedmá: Máme svobodné volby. A pravda: Nemáme, protože jejich výsledek předem určují soukromé agentury „veřejného mínění“, podle nichž média vyčleňují prostor představitelům stran. Tyto agentury jsou zárukou liberálního systému, že se do parlamentu nedostane strana protirežimní.

Lež osmá: V naší zemi jsou vládní a opoziční strany. Ve skutečnosti je celý parlament vládním sborem, protože strany v něm zastoupené jsou stranami liberalismu a systému. Nikoho jiného s odlišnými názory na liberalismus mezi sebe nepustí.

Lež devátá: Před devatenácti lety propukla sametová revoluce, kdy komunisté odešli a přišli demokraté. A pravda: Václav Havel a spol. se domluvili s komunisty a estébáky na převzetí moci a uvolnění zahraničního kapitálu do naší země. Začalo masové rozkradení a vyprodávání státního majetku.

Lež desátá: Druhá světová válka je pouze holocaust. A pravda: O nežidovských obětech se v médiích nemluví. Holocaust je notoricky opakovaná ideologická zbraň liberalismu proti všem, kteří chtějí mít ve své zemi suverénní vládu. Jsou osočováni z neonacismu a holocaustu. Kvůli zastrašení veřejnosti.

Dělnická strana je nositelem pravdy v České republice a 17. listopad 2008 prvním dnem otevřené války proti všem lžím, které se u nás za devatenáct let Havlova tragikomického režimu nahromadily!

Martin Zbela