Pomáhat a chránit

Jako policista jsem naprosto znechucen!

Dělnická strana obdržela dopis od příslušníka Policie ČR, který se plně postavil za aktivity nacionalistů v Janově. Dělnické listy zveřejní dopis v plném znění. S ohledem na možné důsledky nebudeme zveřejňovat jméno policisty, který níže uvedené řádky napsal.

Vyjadřuji velkou podporu a obdiv nad odvahou, s jakou vystoupili členové Dělnické strany v Litvínově, zaměřenou proti zvýhodňování cikánského etnika vůči našim spoluobčanům, kde v malém počtu čelili jak cikánské přesile, tak policii. Je ale vidět, že jsou mezi námi tací, kteří se nebojí vystoupit a říct, co je správné a co správné není.

Vyjadřuji poklonu dívce, která stála nebojácně tváří v tvář tomu tlustému cikánovi s golfovou holí, musela poslouchat výhružky a urážení a marně čekala, že tomu policie zabrání. Neustoupila před cikánem, kterého se bojí celá litvínovská policie. PČR nesplnila svou základní povinnost konat a zakročit a chránit občany České republiky, je-li páchán trestný čin.

Jak je možné, že nebyl proveden zákrok proti osobě, která se dopouštěla několika trestných činů přímo před zraky policie:

§ 196 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci

(2) Kdo skupině obyvatelů vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(3) Kdo užije násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu pro jejich politické přesvědčení, národnost, příslušnost k etnické skupině, rasu, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. 

§ 198 Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení

(1) Kdo veřejně hanobí a) některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo b) skupinu obyvatelů republiky pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

§ 202 Výtržnictví

(1) Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí historickou nebo kulturní památku, hrob nebo jiné pietní místo anebo hrubým způsobem ruší shromáždění nebo obřad občanů, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

Policie v Litvínově přes svou zbabělost obětovala dvanáct českých mladých členů DS. Nečině přihlížela (dohlížela) na páchání TČ ze strany cikánů. Nesplnila základní povinnosti, které jí zákon ukládá, jako je odebrání zbraně, hrozí-li nebezpečí, že jí bude užito k násilí nebo k pohrůžce násilí § 35 Zák. 273/2008. Nikde jsem na záznamu neviděl, že by někdo z přítomných statečných policistů požádal cikána o prokázání totožnosti. Když už se tak stalo u toho nejmenšího cikána co tam byl, tak jim nic nedal a šel pryč.

Zato jsem si stačil všimnout té tykačky mezi vedoucím místní policie a zmiňovaným pachatelem TČ! Zajímalo by mě vysvětlení od pana Langra, jestli si takhle představuje práci vedoucího pracovníka a plnění  předsevzetí policie, získat zpět ztracenou důvěru občanů!       

Ztotožňuji se plně s dopisem starostovi Litvínova Milanovi Šťovíčkovi, který dal přednost populismu s hezkou tvářičkou, před problémy spoluobčanů a vlastně svým netečným chováním ohrozil zdraví cca 400 nespokojených spoluobčanů především z řad Dělnické strany, kteří vystoupili proti bezpráví.

Co navrhuji:

1. Podat trestní oznámení na státním zastupitelství na zmiňovaného cikána, jako důkaz předložit pořízený záznam.

2. Důkladně sledovat, jak se celá kauza bude vyvíjet.

3. Podat trestní oznámení na Inspekci ministra vnitra na policisty, kteří na místě nekonali a pouze všemu  přihlíželi.

4. Důkladně sledovat, jak inspekce zákrok (nic nedělání) vyhodnotí.

5. Adresovat žádost o stanovisko ministrovi vnitra a předat mu záznam zákroku.

6. Při dalších protestech v Litvínově postupovat tak, aby nedošlo k násilnému střetu s policií a tím k odvedení pozornosti od původní myšlenky protestu.

Jelikož pracuji u PČR, nemůžu se stát členem žádné politické strany. Volit však Dělnickou stranu budu i se svou ženou. Pokud z vaší strany bude zájem o nějakou pomoc Dělnické straně,  bude-li v mých silách, rád pomůžu.

 

S POZDRAVEM J