Cikán - vrah

Fakta a mýty o zbraních na demonstraci

Média po úterní akci Dělnické strany se zadostiučiněním konstatovala, že na ní bylo zadrženo několik osob kvůli tomu, že u nich byly nalezeny zbraně. Počty údajně zadržených se liší zhruba v rozmezí od pěti do třinácti dle toho, zda čtete „nejdůvěryhodnější zpravodajský portál na internetu“ nebo jiný zdroj pravdy a lásky.

Kolem zákonných omezení a nařízení v tomto smyslu panuje řada mýtů a omylů nejen mezi novináři, u nichž jsou neznalost, ignorance a omezenost základním (a u mnohých jediným) předpokladem k výkonu jejich povolání, ale i mezi samotnými účastníky shromáždění.

Elementární neznalost zákonů je pak zarážející u přítomných policistů, i když u těch řadových se to dá částečně vysvětlit tragickým stavem policie. Současná situace se již začíná podobat stavu před rokem 1989, kdy k policii chodili převážně lemplové, neschopní živit se jakoukoliv normální prací. U vyšších šarží se naopak může jednat o účelové překrucování již tak dosti gumových zákonů.

Dokládá to například tento článek http://www.novinky.cz/clanek/152964-prazsky-magistrat-rozpustil-demonstraci-narodni-strany.html, kde se píše: „Podle mluvčího pražské policie Tomáše Hulana u sebe někteří ze zadržených měli bodné a sečné zbraně, a tím porušili shromažďovací zákon.“

Je fakt, že v mnoha evropských zemích platí absolutní zákaz zbraní na veřejných shromážděních, ale Česká republika, navzdory výše uvedenému tvrzení, mezi státy s takto striktním zákonným omezením nepatří.

Podívejme se na to, jaká je skutečnost. Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím v § 7 odst. 3, říká toto: „Účastníci shromáždění nesmějí mít u sebe střelné zbraně nebo výbušniny. Rovněž nesmějí mít u sebe jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví, lze-li z okolností nebo z chování účastníků usuzovat, že mají být užity k násilí nebo pohrůžce násilím.“

Toto jediné zákonné ustanovení týkající se zbraní na veřejných shromážděních hovoří tak jasnou řečí, že jasněji to už nelze: Mít u sebe jakékoliv zbraně kromě střelných a výbušnin není nezákonné, pokud zároveň z okolností nebo z chování účastníků nelze usuzovat, že mají být užity k násilí nebo pohrůžce násilím.

A pokud má člověk například v kapse obranný slzotvorný prostředek nebo pod bundou nůž pro svou sebeobranu, v žádném případě se nejedná o takové okolnosti ani chování, z něhož by mohlo vyplývat porušení zákona. Jde-li tedy člověk na shromáždění, má u sebe jakoukoliv zbraň (kromě střelné a výbušniny) a chová se zcela normálně, žádného trestného činu ani přestupku se nedopouští!

Policie v úterý i přesto naprosto nesmyslně a nezákonně zatýkala a dlouhé hodiny zadržovala řadu účastníků z řad příznivců a členů DS jen na základě toho, že u sebe měli k vlastní sebeobraně nějakou zbraň, kterou by u sebe třeba nemuseli mít, kdyby se policie místo šikanování politicky nepohodlné opozice věnovala udržování pořádku v ulicích.

Zvláště pikantně tato skutečnost vyznívá, když si připomeneme jen dva týdny staré události na sídlišti Janov, kde banda cikánů vyzbrojených vším možným od tyčí po mačety pořádala nepovolené shromáždění přímo před zraky a pod dohledem policie. Zde však k žádným perlustracím, odvozům na služebnu a zabavování zbraní nedocházelo.

Velmi dobře celou situaci vystihli dva bílí obyvatelé Janova, kdy se jeden dotazoval policistů: „Támhle jsou cikáni se zbraněma, proč je nerozeženete? Na náměstí jste házeli dělobuchy do lidí, kteří tam jen pronášeli projevy, kde je starosta, aby tady oznámil, že se jedná o nepovolené shromáždění a že ho rozpouští? Nebo ho oni snad nahlašet nemusí?“ Načež mu druhý bílý obyvatel Janova odpověděl: „To jsou cikáni, ti nemusí nic. To musíme jen my.“

Kdokoliv z příznivců nebo členů DS, kteří byli 28. října nezákonně šikanováni policií, případně budou dále popotahováni úřady kvůli placení pokut za porušení zákona, k němuž nedošlo, se mi může ozvat na e-mail erik_sedlacek@fastmail.fm pro případné zajištění právní pomoci.

Že tento systém nedodržuje ani své vlastní zákony jsme si už dávno zvykli, ale zatýkání osob pod zcela vykonstruovanou záminkou držení zbraní je tak flagrantní porušení práva, že by bylo naprostou hloupostí nechat ze sebe dělat fackovací panáky.

 

Erik Sedláček