Brutální zákrok policie v Janově

nás nezlomí, již brzy se opět vrátíme!

Ulice severočeského města Litvínov připomínaly v pondělí 17. listopadu 2008 válečnou zónu. Vzduchem létaly slzné granáty, dělobuchy a další třaskaviny. V hustém dýmu, který se vznášel v ulicích pobíhalo několik jednotek robocopů s označením Policie ČR, kteří mlátili každého kdo jim padl do rukou – muže, ženy, důchodce, novináře a dokonce i děti! Proč vlastně došlo k tomuto zásahu? Tuto otázku si pokládá spousta lidí nejenom u nás, ale i v zahraničí.

Šikana občanů ze strany policejních orgánů začala v tento den již v brzkých ranních hodinách. Policie obklíčila veškeré přístupové cesty do Litvínova a kontrolovala každé přijíždějící vozidlo, tramvaje i vlaky. Snažila se tímto způsobem odradit občany od účasti na  demonstraci Dělnické strany „Proti pozitivní diskriminaci a policejnímu násilí“. Spousta našich příznivců nakonec pod různými absurdními záminkami opravdu nebyla do města vpuštěna. Objevilo se dokonce i několik informací o horlivém chování některých policistů, kteří vysadili z tramvaje jedoucí z Mostu do Litvínova důchodkyni o holích, s obavou, že by je mohla použít jako zbraň .

Zhruba s půlhodinovým zpožděním oproti původnímu plánu  začala ohlášená demonstrace Dělnické strany. Na náměstí Míru v Litvínově mohlo být v tuto dobu minimálně tisíc jejích účastníků. Po jedné straně náměstí číhala jednotka policejních robocopů, která byla připravena opět brutálně zasáhnout proti pokojnému shromáždění občanů, stejně jako se tomu stalo na tomto místě dne 18. října 2008.

Celá akce však proběhla v klidu a lidé nadšeně naslouchali a tleskali projevům řečníků. Po ukončení shromáždění Dělnické strany následoval pochod na sídliště Janov, který svolalo sdružení Autonomní nacionalisté. Bohužel tato akce již tak klidná nebyla a Policie ČR předvedla opravdu brutální zásah proti ničím se neprovinivším občanům, který lze snad přirovnat pouze k zásahu tehdejší Veřejné bezpečnosti dne 17. listopadu 1989 v Praze.

Průvod, ke kterému se v jeho průběhu přidávalo mnoho dalších občanů, vyrazil z náměstí Míru po předem ohlášené trase. Účastníci vykřikovali hesla – „Nic než národ“, „Radikálně, sociálně, nacionálně“, „Češi pojďte s námi“, „Stop černému rasismu“ a další. Čím více se zástup demonstrantů přibližoval k sídlišti Janov, tím více přihlížejících se k němu přidávalo. Mnoho místních občanů nadšeně podporovalo potleskem demonstranty a z oken svých domovů jim vyjadřovali svou podporu. Cikáni mezitím zaraženě postávali v ulicích sídliště a začal se v nich probouzet strach.

Čelo průvodu mezitím dorazilo až ke kruhovému objezdu u janovského sídliště. Cikáni při zjištění jaká masa lidí přišla podpořit místní starousedlíky urychleně opustili ulice a během okamžiku nebylo po nich  vidu ani slechu. Zbaběle jako krysy se rozutekli do svých doupat. Tentokrát tak nezazněly nadávky o českých sviních a špinavých kun..ách. Pouze v přesile si totiž dovolují napadat a urážet slušné lidi. Naši lidé v tento památný den ale ukázali, že toto jejich chování již nebude nadále tolerováno.

U kruhového objezdu se dav demonstrujících zastavil. Policie ČR zatarasila veškeré cesty vedoucí na sídliště a znemožnila tak pokračování pochodu po ohlášené trase. Během chvíle začala Policie vyvolávat paniku mezi lidmi házením dělobuchů a slzného plynu do davu demonstrantů. Následoval brutální útok policistů proti každému kdo se zdržoval na místě. Nebylo rozlišováno zda se jedná o muže, ženu či dítě. Nadopovaní „ochránci“ zákona mlátili každého kdo jim přišel pod ruku.

Navíc byl před tímto neomluvitelným brutálním zásahem porušen zákon o policii, neboť „policista je při provádění služebního zákroku povinen, pokud to povaha a okolnosti služebního zákroku dovolují, použít odpovídající výzvy“. Podmínky pro použití takovéto výzvy zde zcela jistě byly – dav stál až do použití rozbušek klidně a nevyvolával výtržnosti ani nepoškozoval majetek.

Policisté zhruba dvě hodiny napadali demonstranty, ale především také přihlížející z řad místních občanů a dokonce i novináře, kteří dokumentovali jejich protiprávní chování. Dostat se z centra bojů do bezpečí bylo velmi obtížné, takřka nemožné. Neustále bylo slyšet výbuchy policejní a dokonce i vojenské pyrotechniky. Ve sdělovacích prostředcích se poté objevila informace, že tuto používali demonstranti proti zasahujícím policistům.

Skutečnost je však taková, že tyto výbušniny používala skupina příslušníků Armády České republiky převlečená do policejních uniforem. O tomto nasazení vojska na demonstraci jsme byli již předem informováni. Další velmi zajímavou informaci jsme dostali také od vysoce postavených důstojníků Policie ČR, kteří nás již předem informovali o skutečnosti, že pokud nedojde ze strany demonstrujících k žádnému protiprávnímu jednání, tak je Policie ČR připravena konflikt sama vyvolat, aby mohlo být později odůvodněno nasazení tak vysokého počtu policistů.

Místní občané nás nyní informují o velmi důležitých skutečnostech, které sledovali ze svých domovů. Podle jejich sdělení zasahující policisté úmyslně vhazovali své rozbušky pod  zaparkované automobily, kterým následně po výbuchu praskala okna. Tyto škody nyní přičítají na vrub demonstrujících.

Dále jsme občany sídliště Janov informování o napadání těch místních občanů, kteří podpořili demonstraci Dělnické strany, ze strany nepřizpůsobivých cikánů. Někteří z nich dokonce již druhý den nalézají ve svých schránkách anonymní dopisy, ve kterých jim je za podporu akce nacionalistů vyhrožováno smrtí. Cikáni se tedy evidentně nehodlají i nadále řídit zákony naší země a jsou stále připraveni terorizovat místní slušné občany.

Vzhledem k tomu, že litvínovská radnice jednoznačně na vyřešení této situace nestačí a Policie ČR o její řešení nemá zájem, uskuteční se v nejbližší době v ulicích Litvínova další protestní akce proti nepřijatelnému chování cikánských příživníků. My náš boj za slušný život janovských starousedlíků nevzdáme!

Petr Kotáb