11. ledna 2009

Reportáž z demonstrace DS v Kopřivnici kvůli Tatře

FOTOGALERIE Z AKCE …ZDE

DEMO Z POHLEDU KOPŘIVNICKÝCH …ZDE 

Nacionální a sociální kampaň Dělnické strany začala v sobotu demonstrací v Kopřivnici. Právě zde v těchto dnech dochází v automobilovém podniku Tatra k masivnímu propouštění zaměstnanců. Vinu za to nesou liberální spekulanti, kteří českou továrnu ovládají. Všichni do jednoho pochází z USA či jiných nadnárodních korporací.

Na shromáždění přišlo kolem 150 aktivistů. S projevy vystoupili I. místopředseda Dělnické strany Jiří Štěpánek, šéfredaktor Dělnických listů Martin Zbela a předseda Místní organizace Ostrava Benedikt Vácha.

Pokojnou demonstraci se snažilo narušit několik totálně zhulených trosek výkřiky „stop fašismu“, z nichž některé měly velké problémy udržet se na nohou. Na štěstí přišli i někteří obyvatelé Kopřivnice, kteří pracují nebo již o své zaměstnání přišli. Právě pro ně Dělnická strana shromáždění uspořádala.

Štěpánek: Krize zatím vítězí

„I vy tady v Kopřivnici už víte, co znamená hospodářská krize. Na 1400 vašich spoluobčanů bylo americkým managementem vyhozeno na dlažbu. Američané se jich zbavili jako nepotřebného balastu. Nic si nedomlouvali s odbory, nejednali s úřady. Podle odborníků by si tohle Američané doma dovolit nemohli. Ale tady se chovají jako v koloniích,“ kritizoval americký kapitál místopředseda Štěpánek.

Odpor proti přílivu imigrantů, které zaměstnávají naše podniky, tvořil druhou část Štěpánkova projevu. „Jsem zvědav, jak bude pokračovat bruselská snaha zvýšit počet cizinců ve státech EU. Již dnes vidíme, jak jsou zde cizinci přebyteční, že berou českým lidem práci a nikdo neví, co s nimi tady budeme dělat, až je nadnárodní montovny automobilů propustí. Vezme si je Brusel? Je vidět, jak to byla zvrácená vize zaplavit asijskými stepními cizinci evropské země,“ pokračoval Jiří Štěpánek, který jediný řešení vidí v deportaci cizinců zpátky domů.

Řešení do budoucna vidí místopředseda DS ve výchově našich lidí. „Dělnická strana považuje za jedinou cestu z této krize pracovat na svém a po svém. Spoléhat na českého dělníka a českého inženýra. Vychovávat si českého učně a českého akademika. Podporovat české podniky a živnosti. Domácí musí mít přednost ve vládní podpoře před cizincem. Jiné cesty není. Národně sociální Dělník stojí na stráži!“ uzavřel svůj projev Jiří Štěpánek.

Zbela: Kdo nám vládne?

Šéfredaktor Dělnických listů Martin Zbela se hned v úvodu svého projevu věnoval jednotlivým členům vedení podniku Tatra.

„Začneme generálním ředitelem, Američanem Ronaldem Adamsem, který se dle vlastních slov dozvěděl o naší zemi až v roce 1993 a to se ještě musel podívat do atlasu, kde vlastně ta Česká republika leží. Kdo je dnes členem dozorčí rady podniku? Češi, Moravané nebo Slezané? Jakýsi William Cabaniss je předsedou dozorčí rady. Jeho pravou rukou není místní člověk, který Tatrovce věnoval svůj pot a život, ale jakýsi Ravinder Kumar Rishi. A co členové dozorčí rady: William Louis Shroeger nebo Floris Marie Cyriel S. Vansina, znějí vám tahle jména povědomě, jsou to vaši blízcí, kolegové, známí, bydlí v tomhle městě a svůj život věnují slávě podniku Tatra?“

Podle Martina Zbely je současný stav, kdy cizinci ovládají naše „rodinné stříbro“ katastrofálním důsledkem dvacetileté vlády liberalismu u nás. Za hlavní viníky označil zkorumpované politiky, kteří do tohoto stavu naší zemi přivedli: „Je to výměnný obchod, zrádci národa mohou v klidu vládnout, o jejich ochranu se postaral kapitál spekulantů, kteří mají vliv v médiích a tzv. agenturách veřejného mínění. Protože s našimi médii je to stejné jako s Tatrovkou - ani česká média nejsou v rukou domácích, ale výhradně cizinců!“

Svůj projev šéfredaktor Dělnických listů zakončil slovy předsedy Dělnické strany Tomáše Vandase. „Ne nadarmo řekl náš předseda na demonstraci v Praze to pomyslné buď a nebo. Na jedné straně je internacionální liberalismus prezentovaný Evropskou unií, na druhé straně stojí náš národní socialismus!“

Potrestejme viníky! žádal Vácha

„Veškeré české podniky, které ještě nezavřely své brány nebo se nepřesunuly do zahraničí, např. do Číny, zkrachovaly a když nezkrachovaly tak jsou v cizích rukách. Náš národ nemá již téměř žádný vlastní kapitál! Proč za tohle všechno nikdo nenese odpovědnost?“ položil řečnickou otázku předseda Místní organizace Ostrava Benedikt Vácha.

Téma přistěhovalců, práce a nadvlády cizího kapitálu bylo ústředním tématem i Váchova projevu. „Náš národ začíná být nahrazován přistěhovalci, kteří se nastěhují do naší země a přinášejí kriminalitu, drogy nemoci a různé náboženské kulty, čímž naši kulturu likvidují. A opět, znovu a tudíž opakovaně nikdo nenese žádnou odpovědnost. A prý se máme stále lépe a lépe, oznamují nám pro-systémoví ekonomové a tzv. demokratičtí politici. Proto se vás ptám: Máte se stále lépe?“ Účastníci demonstrace společně odpověděli hlasitým NE!

Zdroj financí pro zlepšení domácí ekonomiky šéf ostravských Dělníků vidí v omezení dotací např. na české vojenské mise. „Peníze na to jsou, jen je nedávat do Gruzie, do které nám nic není. Další peníze by se našly v omezení zbytečných vojenských misí, zefektivněním a tím i zmenšením byrokracie, dále pak zpřísněním, aby se přídavky nemohly zneužívat atd. A hned by na to bylo pro vlastní lid a národ! Pojďte proto s námi, máme směr a cíl!“ uzavřel svůj projev Benedikt Vácha.

Celá kopřivnická demonstrace se odehrála v silném antiliberálním duchu a na její průběh bedlivě dohlížely desítky policistů. Možnost vystoupit před demonstranty dostal i starosta Kopřivnice Josef Jalůvka, který o to organizátory akce požádal. Podle něj se jeho město snaží náhlé propouštění z podniku Tatra řešit.

Po skončení shromáždění na náměstí před Kulturním domem Kopřivnice následoval pochod městem, během kterého aktivisté vyvolávali hesla, jako např. „Nic než národ!“, „Dělnická strana – národní a sociální!“ nebo „Práci českým dělníkům!“

-mz-