7. května 2010

Prohlášení strany Národní prosperita

Strana NÁRODNÍ PROSPERITA protestuje proti zneužívání pofiderních průzkumů veřejného mínění, které jsou v pořadech p. Moravce využívány k tomu, aby navedly lidi k tomu, koho mají volit a co si mají myslet. Je to jen manipulace vedoucí k rozdělování politických stran na vyvolené a druhořadé, odsouzené už předem k zániku.

Musíme proti takovým postupům protestovat stejně tak jako proti policejním kontrolám občanů při veřejných řádně ohlášených shromážděních u stran, které nejsou vládnoucí klice po chuti, i proti cenzurování předvolebních materiálů. Je to návrat k omezování svobody slova a u lidí to vyvolává jen strach z možných persekucí, který je pak vede k apatii vůči všemu, s čím vládnoucí moc přichází. Demokracie se v naší zemi už podle našeho mínění stává pouhou plakátovou imitací, která se skutečnou demokracií nemá nic společného.

Odstupujeme jako strana z těchto voleb, v nichž se vytratila rovnost šancí mezi stranami. Vyzýváme naše členy i příznivce, aby své hlasy věnovali Dělnické straně sociální spravedlnosti, která je dnes jedinou stranou, která se staví vlastenecky za práva naší země a jejích řádných občanů.

Se souhlasem předsednictva strany NÁRODNÍ PROSPERITA toto prohlášení vydává pro tisk a další media místopředseda strany Z. Štěpán.

Stručné zdůvodnění uvedeného rozhodnutí :

1) Předvolební letáky NP pošta odmítla (za úplatu!) distribuovat pro údajně "nežádoucí obsah", i když podle posouzení právníků to bylo pouhé konstatování faktů, nikoho to neuráželo a bylo to jen vyjádřením názorů strany.

2) Pro různé TV pořady, zejména pro pořad p. Moravce, jsou připouštěni pouze zástupci stran, které mají podle průzkumů veřejného mínění a TV perspektivu. A přitom v těch průzkumech se zásadně objevují jenom strany "vybrané" a žádná jiná. Takže výsledek je dán předem.

3) V diskusních pořadech si TV stanovuje diskusní témata a i přesto, že jde většinou o témata podružná, na která nelze věcně odpovídat, moderátoři nepřipustí, aby diskutující zástupce strany zamířil k jinému tématu, mnohem podstatnějšímu, které tlačí většinu společnosti. A pokusí-li se o nějaké vysvětlení, moderátoři takového jedince neustále přerušují a doslova si od něho vynucují, aby odpovídal tak jek to vyžaduje TV scénář. Toto narušování svobodného práva na vyslovení názoru je nedemokratickým porušováním svobody slova.

4) Díky mediální kampani, zjevně usměrňované z pozadí vládnoucí mocenskou klikou, jsou občané směrováni k tomu, aby ve volbách dali své hlasy jen vybraným subjektům, nechtějí-li se v budoucnu dostat do potíží. Společnost opět začíná díky tomu prorůstat strach z moci a mnozí lidé upadají do apatie a uzavírají se sami do sebe, v přesvědčení, že proti existující moci neexistuje obrana.

5) Závěr prohlášení NP je jediným přijatelným řešením pro ty, kteří se nehodlají smířit s novou skrytou totalitou!

7. května 2010


- diskuze

Zdroj: www.narodniprosperita.cz