3. dubna 2010

Trosky pod Ještědem

    Jen pár okamžiků nás dělí od ukončení předvolebních mítinků v Libereckém kraji, přesněji v  Liberci a Turnově. Počasí všem účastníkům přálo krásný sluneční den, což je v Liberci - nočníku  Evropy - nebývalá věc. A jak příjemně den začal, podobně i skončil. Ovšem průběh dne byl  skutečně aprílový, respektive pěkný dojem z příprav na mítink DSSS vrhala stín píle městských  strážníků, kteří za každou cenu museli zbuzerovat předsedu DSSS Tomáše Vandase.  Tentokráte měli jako záminku vjezd na náměstí s autem. Argument, že pro toto  konání má Vandas povolení, v tu chvíli strážníky nezajímal. Stále dokola omílali,  posléze i za asistence Policie ČR, že osobní automobil tam stát nesmí. Po divadelním  představení se oba strážníci (muž a žena) odebrali mimo náměstí, kde z povzdálí  sledovali další přípravy členů volebního týmu a posléze mítink samotný.

zvětšit fotku  

    Samotný mítink začal v 16:00 uvítacím slovem místopředsedy Jiřího Štěpánka, který pozdravil jménem volebního týmu všechny přítomné, kterých se sešlo hrubým odhadem sto. Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o sváteční sobotu, účast byla celkem slušná. Zároveň musím i zmínit fakt, že ve stejný čas se odehrávalo ligové utkání v kopané obou měst (Liberec a Jablonec nad Nisou) a Play off v hokeji místních "Bílých tygrů".

    Poté se ujal slova předseda T. Vandas a svým 40ti minutovým projem seznamoval přítomné nejprve s incidentem, který předcházel volební mítink a hned navázal s postupným představováním programových bodů. V první desetiminutovce se však objevila menší skupinka ztroskotané mládeže s transparenty na kartonu od krabice. Obzvláště slečna v roztrhaných silonových punčochách měla velké potíže s rovnováhou a přiznám se tvrdit, že jistě sama nevěděla kde je, natož proč tam je. Ačkoliv tato sedmičlenná skupinka zjevně přišla narušovat poklidný mítink, policie, ani po upozornění mou osobou, nejevila zájem jakkoliv tuto skutečnost brát na zřetel. Po druhém upozornění se již alespoň ke skupince přiblížila. Smutný fakt na tom byl, že ani jednomu ze zmiňované skupinky nebylo ani 18 let. Po dalších asi pěti minutách se z jedné ulice vynořilo dalších přibližně sto trosek, kteří již v povzdálí připravené těžkooděnce uvedli do pohybu. Svými hlasitými výkřiky,které jistě byly oživeny marihuanou a pervitinem, se snažili narušit dosud celkem klidný mítink. Předseda Vandas se ale z míry vyvést žádném případě nenechal. Na skupinu měl svůj názor, se kterým se s přítomnými podělil, za což sklidil od nich potlesk. Mítink pokračoval tedy dál a bez přerušení. Snad ještě stojí za zmínku jedna místní alkoholička, která se chopila jednoho transparentu na kartonu s nápisem Lžete! a fixem načmáranou státní vlajkou 5x10 cm. Ovšem po mém upozornění, že barvy na státní vlajce jsou jaksi obráceně, žena odpověděla, že za to nemůže, jelikož to namalovali "její mladí". Po mé další větě, že je to trapné a paní by se měla stydět, žena odešla. Zřejmě jí v tu chvíli akorát otevírali její oblíbenou hospůdku na nádraží.

    S dalším projevem vystoupil místopředseda J. Štěpánek. Po skončení obou projevů následovala diskuze s přítomnými, společné fotografování s předsedou Vandasem, načež byl mítink ukončen a pokračovalo se do Turnova na náměstí Českého Ráje. Zde bylo přítomno asi 40 lidí a průběh mítinku již narušován nikým nebyl. Po ukončení a následné diskusi s přtomnými, následovalo malé pohoštění ve vedlejší restauraci a pak již odjezd domů k přípravám dalších mítinků DSSS, které budou následovat v jiných městech. Tímto ale práce týmu z Libereckého kraje nekončí, naopak začíná. Do voleb je ještě dlouhá doba a je v zájmu nás všech, abychom se s naším programem dostali do podvědomí všech lidí!

    Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na dnešním dni podíleli a svou mravenčí prací se přičinili k tomu, že obě dnešní akce měly svou úroveň. Především všem přítomným, kteří svou účastí veřejně vyjádřili podporu straně, o které se už pomalu nesmí v médiích ani mluvit a nebáli se i po výzvách v Mladé frontě, přijít. Dále jmenovitě děkuji Svatoplukovi Guznarovi, Michaele Kovářové a Lubomíru Péčimu. A v neposlední řadě i předsedovi T. Vandasovi s Jiřím Štěpánkem, na které se opět všichni v našem regionu těšíme.

Fotografie se připravují.

Autor: nestler