1. dubna 2010

Byl hrozný tento stát, když musel jsi se dívat,
jak zakázali hrát a zakázali zpívat

    Před čtrnácti dny to bylo pro Systém značně náročný. Psychopati v uniformách měli hned několik akcí, ve  kterých mohli předvést své “umění“.  Nejdříve brutálně rozehnali poklidný koncert na severu Čech, přičemž  použili brutalitu, kterou se nevyznačovaly ani pořádkové oddíly VB. Jistě jim ego zvedala i ta skutečnost, že  dokázali povalit na zem těhotnou ženu, či poslat do nemocnice jednu slečnu. Vrcholem jejich „píle“ měla být  razie, která byla vedena na západě Čech. Ze spisu, který naleznete uvnitř článku, se můžete dovědět mimo jiné i  to, že Autonomní Nacionalisté jsou hnutí, které směřuje k potlačení práv a svobod člověka a veškerá propagace  nás, Autonomních Nacionalistů, je tudíž trestná..

    Rozdíl mezi minulým režimem a současným režimem je pouze v jedné věci. A to ten, že dnešní režim má stále snahy o prezentaci sama sebe jako „demokratický“, či „svobodný“.  K tomuto maskování mu dokonale pomáhají média, která se neštítí častokrát zveřejnit naprosto lživé, či polovičně pravdivé údaje. O tomto jsme se mohli přesvědčit i minulém týdnu, kdy média zveřejnila událost ohledně zrušení koncertu, na kterém se měli hrát rasistické texty. Jak tomu doopravdy bylo, se nejlépe dozvíte z autentické výpovědi jednoho z účastníků, která byla zveřejněna na serveru Ingenuus.org

    Když došlo k policejnímu zásahu, nacházel jsem se poblíž vchodových dvěří. Kdosi nimi proběhl dovnitř a křičel, že jdou po nás. Poté se dveře otevřely dokořán a hrnul se jimi nekončící dav zakuklenců. Okamžitě jsem ustupoval, a sledoval vše z určité vzdálenosti. Policie měla v rukách štíty a obušky a nekontrolovatelně jimi srážela na zem a tam ještě mlátila lidi. Když již nebylo kam uniknout, uslyšel jsem "na zem a ruce za záda!" Okamžitě jsem uposlechl a lehl si na zem mezi další lidi. Zástup těžkooděnců se rozprostřel všude kolem. Rozhlédl jsem se a viděl jsem kolem sebe pouze policejní uniformy, jak postupují podél sálu. Dva z policistů, ke mně otočení zády se z ničeho nic pustili do jednoho z přítomných účastníků koncertu, který ležel na zemi s rukama za zády. Přesto, že bylo jasně zřetelné, že nekladl žádný odpor, jeden ho chytil obuškem pod krkem a škrtil ho. Jakmile byl znehybněn (což byl i předtím), druhý přistoupil a začal mu sázet rány pendrekem do zad. Když to přítomní lidé viděli, začali se hlasitě proti tomuto jednání ohrazovat. V tom jsem zpozoroval, jak mezi lidmi kličkují další dva zakuklenci, bez obušků a štítů a pěstí bili kde koho, kdo jim přišel po ruku. Přitom hystericky křičeli a nadávali nevybíravými výrazy. Mezi nimi jsem zaslechl slova, jako "mrdky náckovský, kokoti" a pod. Za mnou se nacházela dívka, která od nich dostala také jednu ránu.V tom jsem se ohradil i já a vykřikl: "co děláš?" Přitom jsem pouze pootočil hlavu směrem k nim, avšak ruce a tělo se stále nacházely tam, kde měly.. Jeden z nich (ten blíže ke mne) překročil dívku, a začal mě bít do hlavy. Udělil mi 2 rány do týla a jednu do obličeje. Pak se k nám vydalo asi 5 policistů, kteří si na nás začali sedat, a křičet abychom byli v klidu. Napadlo mne, že si zapamatuji číslo policisty, kterýmne udeřil, ale kupodivu číslo neměl. V tom jsem se zarazil a poohlédl se kolem sebe. Zahlédl jsem ještě jednoho policistu, který byl bez čísla. Byl to ten, který předtím bil dívku. Zaslechl jsem z davu, jak někdo volá: "Kde máte čísla?" Odpovědí mu byla rána obuškem. Někteří plicisté v sále chodili a pendreky sráželi půlitry a sklenice do nápojů ze stolů. Ty se rozbíjeli a střepy padaly na lidi ležící na zemi.


    Poté přítomní navazovali řeč s policisty, zaslechl jsem rozhovor:

"Koho chráníte?

"Lidi!"

"My nejsme lidi?"

"Vy? Vy určitě ne!"

    Takto "zpacifikovaní" na zemi, v pozici s rukama za zády jsme leželi minimálně 45 min, poté každého jednotlivě policisté vyzvali, aby vstal, ale přitom měl stále ruce za zády, ušel k dalšímu policistovi, který se ho ujal a vyzval, aby si připravil občanský průkaz, který mu při východu ze sálu byl zkontrolován a opsán.

    Stejně jako v druhé polovině 19. století, kdy tehdejší ministr vnitra v Rakousku-Uhersku Alexander Bach, označil všechny národně smýšlející lidi za radikály a extrémisty, tak stejným metrem postupuje i dnešní Systém.  Kritika se žádném případě nepřipouští a ten, kdo kritizuje, je automaticky extrémista. Ovšem my se za extrémisty nepovažujeme. Extrémisté jsou ty zrůdy, které řídí tuto maskovanou totalitní mašinérii a kteří si z komunismu vzali brutalitu, bezpáteřnost a pohrdání práv člověka.  To vše vynásobte demagogií, kterou obhájí svoje zločiny, přidejte ještě neúctu k lidskému životu a vzniknou vám ty nejodpornější perzóny typu Fišer, Pecina, Komorous. Prostě naše demokracie spočívá v tom, že si v zimě můžeme koupit meloun, ale tím to ale bohužel začíná i končí.

    úterý, 23. 3. 2010 se na západě Čech odehrála razie, která vnáší do našeho totalitní režimu nové světlo. Razie byla totiž vedena proti osobám, které údajně na diskusním fóru Hooligans.cz, které je údajně spjato s neonacistickou scénou, aktivně svými komentáři  vzdávali obdiv nacistickým myšlenkám a hlásali národnostní, rasovou a náboženskou zášť. Největší perla na tom je ta, že ani jedna ze zadržených osob, není na tomto fóru vůbec registrována.

    Tímto ovšem obvinění nekončí. Osoby totiž byly kriminální policií natočeny, jak vylepovali nálepky Autonomních Nacionalistů – „Proti bezohlednému kapitalismu – Nacionaliste.com“, „BOJUJ – nacionaliste.com“ aj. a rovněž díky odposlechům bylo zjištěno i to, že roznášeli po městě letáky, které byly staženy ze stránek Autonomních Nacionalistů a v poslední řadě vyvěsili transparent s nápisem „SVOBODU PRO NACIONALISTY, WWW.NACIONALISTE.COM“. Tímto vším údajně podporovali hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka.  Pokud to tedy shrneme, tak nově jsou dle kriminální policie i Autonomní Nacionalisté hnutím, které směřuje k potlačení práv a svobod člověka. Napříč tomu, veškerá naše propagace, ať už pomocí letáků, či nálepek, je trestná.

    Opět musíme prohlásit, že AN nebyli nikdy postaveni mimo zákon a ani žádná akce nebyla kvůli jejich pořadatelství zrušena. Všechny snahy kriminální policie o zastupování moci soudní tak musí vyjít naprázdno a všem obviněným, kteří by snad za propagování AN měli být souzeni, doporučujeme okamžitě podat stížnost proti svému obvinění na základě nepodloženého policejního tvrzení. "Jedna paní povídala" ani v našem státě na odsouzení nestačí!

    Zajímavostí toho všeho je, že o tomto jsme se doposud doslechnout nemohli, jelikož to našim zákonodárcům do not příliš nehraje. Stejně jako při razii na rádio Autonom, tak i nyní je případ dokonale umlčen. Pro bezpečnost zadržených, jsme se rozhodli, že nebudeme zveřejňovat kompletní spisy, či příkazy k domovním prohlídkám. Tyto dokumenty máme k dispozici, čili daná událost není pouhým výmyslem, ale bohužel krutou realitou dnešní „demokracie“.

    Dnešní aktuální stav můžeme právem nazvat Pecinův absurditismus. Je to vlastně Bachův režim plus Pecinova hloupost, to celé s nádechem normalizace, za kterou by byl ochotný i takový Komorous zemřít. Jenže Bachova totalita měla alespoň pravidla, ale dnes, když je u kormidla Pecina, si nemůžeme být jisti ani tím počasím.

    Na jednu stranu zloděj, oportunista a lhář Topolánek pomlouvá nebohé židy a homosexuály, je najednou nevinen a na druhou stranu děvče, které se dopustilo ideozločinu a zločinu proti lidskosti tím, že na nějaký sloup nalepila nálepku. Druhá zase narušila mírový proces normalizace svou přítomností na soukromé akce s protistátními živly. Co na tom že byla těhotná? Totalitní režimy neměly nikdy úctu k lidskému životu.

    Dnešní režim je přeci demokratický. Má totiž patent na pravdu. Účelně provedená vražda má totiž humanitární charakter a je poslem míru. To známe. Naše názory budou vždy ty špatné. Můžeme se distancovat od všech totalitních režimů, ale nic nám to nepomůže. Někomu stačí se omluvit, jiný musí pro jistotu do vězení.

    Nevíme, proč jiní mají jiné tresty než my. Kde je "rovnost"? Není. V době normalizace, se excesů mohli dopouštět jen vrcholoví lídři KSČ. Myšlení obyčejných lidí je zkrátka normalizováno. Kritizovat mohou pouze prověření a vyvolení. „Demokracie" funguje, co se potlačování svobod týče daleko lépe, protože má mnoho nevládních pomocníků. Ti odvádí špinavou práci a drží veřejnost v šachu. V případě selhání jednotlivce sloužící obrovskému kolosu Pecinova absurditismu, je obviněn pouze on sám. Selhání jednotlivce v našich řadách je selháním celku. Není to naše vina. Ale je to práce těch, kteří proti nám stojí. Ať už jsou to sionisté,  "antifašisté" či jiní tlučhubové. Z historie víme, že žádná nadvláda a nespravedlnost netrvá věčně, a že zanikne spolu se svou vrstvou pomahačů.

Autor: AN Praha