11.06.2011

Quis custodiet ipsos custodes? Kdo ohlídá hlídače?

 

    Termín vaporizace s ohledem na souvislost se zmizením lidí a jejich vymazáním z historie poprvé použil George Orwell ve svém kultovním díle 1984. Wikipedie uvádí o vaporizaci toto: "Vaporizace je v knize 1984 proces, při němž jsou nepohodlní lidé odstraněni, a to jak fyzicky tak i z historie. Doslovně dochází k jejich vypaření (tedy proto vaporizace).

Vaporizaci v románu používá totalitní strana Angsoc, vykonavatelem je Ideopolicie. Je to nejvyšší nástroj likvidace v této době použitelný. Spočívá v tom, že osoba, které se to týká, je fyzicky zlikvidována; následně jsou však odstraněny všechny důkazy o její existenci (přepsány knihy a časopisy, upraveny fotografie). Daný člověk pak již oficiálně neexistuje a nikdy neexistoval. V případě, že nebyl proces odstranění všech zmínek dokončen úspěšně, o odstraněném se jednalo jako o neosobě (unperson).

Paralela se skutečností


V skutečném světě sice k vaporizaci, stejné jako v románu 1984, nikdy nedošlo, avšak existuje mnoho případů, kdy se pokoušela jistá vládnoucí skupina zbavit konkrétních osob a odstraňovala je z fotografií (SSSR, 30. léta). Rovněž i v socialistickém Československu se upravovaly fotografie (také i televizní záznamy).

    Jmenovitě v SSSR, především za vlády Stalina se často ztráceli nepohodlní lidé, kteří byli buďto popravováni nebo sváženi do gulagů (koncentrační a pracovní tábory), nikdo z jejich příbuzných o nich až do pádu režimu nevěděl, protože komunistický režim o nich mlčel. V mnoha případech dokonce i pouhý dotaz na takovou osobu vedl ke zmizení tazatele. V novodobé historii je možno vidět vaporizaci informací, kdy vládnoucí složka pomocí prorežimních novinářů ovlivňuje názory občanů tím, že zatajuje jisté, režimu nepohodlné zprávy, nebo skutečnosti maskuje jinými zprávami, fabulovanými nebo záměrně vyvolanými." Přibližně dva roky jsem byl stejně jako více než milión Čechů uživatelem sociální sítě Facebook. Líbí se mi původní myšlenka, že můžete být v kontaktu s přáteli a dozvídat se o jejich radostech i starostech bez nutnosti s nimi být v neustálém přímém kontaktu.
Před pár dny jsem se stejně jako obvykle chtěl přihlásit na Facebook (dále jen FB) a podívat se co je nového. Místo vstupní stránky, mě však čekal pohled na hlášku "Váš profil byl zablokován". Nechápal jsem, kde může být problém, a věřil jsem, že jde jen o nějaký omyl a tak jsem napsal dotaz na technickou podporu FB. Sdělil jsem jim, že byl můj profil zablokován a požádal jsem je o vysvětlení a brzké odblokování.

    Zaujalo mě, že s vámi zásadně komunikují pouze v anglickém jazyce. Ne že by to pro mě byl problém, ale věřím, že to může spoustu lidí odradit od dotazů na cenzuru na FB, protože musíte např. splnit určité podmínky o potvrzení vaší totožnosti ještě předtím, než vám vůbec odpoví na původní dotaz. Také bych čekal, že když je na FB přes milión Čechů, tak by se mohl najít někdo, kdo poskytne technickou podporu i v českém jazyce. Na můj dotaz ohledně zablokovaného profilu jsem dostal tuto odpověď (překlad):

Ahoj Jiří,
po přezkoumání vaší situace jsme zjistili, že jste porušil naše prohlášení o právech a povinnostech. Upozorňujeme, že obsah, který obsahuje nenávistné výroky nebo propaguje násilí, není na naší stránce dovolen. Jako takový, nebudeme moci znovu aktivovat váš účet z jakéhokoli důvodu. Bohužel, nemůžeme poskytovat další informace, proč byl váš účet zablokován. Toto rozhodnutí je konečné a nelze odvolat. Děkujeme za pochopení, Adam, správce sítě Facebook.


    Musím říci, že mě tento přístup FB k dlouholetým uživatelům jejich služby doslova šokoval. Jsem si naprosto jistý, že mé příspěvky žádné nenávistné výroky neobsahovaly a rozhodně jsem nikdy nepropagoval násilí. A myslím, že v žádném případě mé komentáře nikdo nemohl považovat za něco, co je v rozporu s platným trestním právem v ČR. Mé příspěvky byly většinou informacemi osobního charakteru, nebo odkazy na různé články z informačních serverů typu Seznam.cz. Jsem si vědom, že některé články ze zpravodajských serverů na Seznamu.cz atd. jistě obsahují nenávistné výroky zaměřené proti bílé zatím majoritní společnosti, ale nejsem si zcela jist, jestli blokace byla provedena zrovna z tohoto důvodu. Navíc mi není zcela zřejmé, na jakém základě rozhoduje FB ideopolicie o názorové čistotě příspěvků, když ani není schopná komunikovat v češtině.

    Na tomhle systému cenzury je strašné, že někdo rozhodne, že budete virtuálně vaporizován a tím končíte. Sdělí Vám, že propagujete nenávistné výroky a násilí, ale neřeknou Vám, co jste si vlastně konkrétně dovolili říci zakázaného. Nedají vám dopředu upozornění, že porušujete jakási pravidla, která si FB ideopolicie nastavila a nedají Vám ani možnost podle toho změnit své příspěvky do budoucna. Vaporizují Vás bez možnosti odvolání, nebo i jen prostého vysvětlení.

    Roky strávené na FB jsou pryč. Tisíce mých příspěvků, fotografií a kontaktů na přátele byly vymazány. Všechny mé komentáře byly zničeny. Jak by řekl Orwell. Na FB neexistuji. Nikdy jsem neexistoval. Jsem neosoba. Listina základních lidských práv a svobod pro mě neplatí.

Čl. 10/1 Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.
Čl. 15/1 Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru nebo být bez náboženského vyznání.
Čl. 17/1 Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
Čl. 17/2 Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
Čl. 17/3 Cenzura je nepřípustná.

Čl. 23 Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.


    Neplatí pro mě ani rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z roku 1976: "Svoboda projevu se uplatní nejen vůči informacím a myšlenkám, jež jsou příznivě přijímány nebo považovány za neurážlivé či neutrální, ale rovněž vůči těm, které uráží, šokují nebo znepokojují stát či část obyvatelstva. To je dáno požadavky pluralismu, snášenlivosti a otevřenosti, bez níž není demokratické společnosti."

    Musím si klást otázky. Opravdu je demokracie tak slabá, že musí cíleně ničit nezávislé informační servery a blokovat lidi, kteří si jen chtějí povídat se svými přáteli? Je opravdu nutné blokovat profily na FB, nebo cenzurovat diskuse na informačních webech a zakazovat politické strany, aby náhodou lidé nevolili někoho pro Systém nevhodného? Je správné, že při sledování videí na YouTube stále častěji vidíme hlášku "Toto video ve vaší zemi není dostupné"? Chceme snad být v oblasti lidských práv na úrovni např. Číny, kde je cenzura internetu běžnou věcí? Chceme, aby za nás rozhodovali jiní?

    Kdo dnes chce místo lidí určovat co je správný názor a o čem se smí mluvit? Soudkyně, které k výkonu povolání stačí její údajně "zdravý rozum", pro který odsuzuje lidi za výroky o "Imigrantské vlně tsunami"? Soudní znalci jako pan Mazel a podobní odborníci, kteří si myslí, že i dětský kreslený seriál Šmoulové je nacistická propaganda? Nebo snad pan Adam správce sítě FB?

    Francouzský osvícenský filozof Voltaire (1694-1778) řekl: "Nesouhlasím s vaším názorem, ale budu do smrti bojovat za vaše právo jej vyslovit." Nastává pro nás tedy snad nová doba temna, ve které budou jiní určovat naše myšlenky a totalitně kontrolovat a regulovat každý aspekt našich životů? Budeme snad pod stálým dozorem Velkého bratra, který bude za nás rozhodovat o ideové čistotě našich myšlenek? Zbývá jen otázka. Quis custodiet ipsos custodes? Kdo ohlídá hlídače?

Jiří Petřivalský, předseda DSSS Praha

Další články