Je Siváková obětí podvodu?


15.3. 2012     

       Určitě již každý zaznamenal palcové titulky v periodikách či na internetových mediálních serverech o tom jak cikánská rodina s popálenou dcerou zažívá opět další bolestné zkušenosti. Denně nás média masírují, zaplavují tímto uměle vytvořeným humbukem a rejžují pouze na faktu, že se jedná o celorepublikově známou medializovanou cikánskou rodinu, jíž před několika lety vzplál (začal hořet) nad hlavou neprávem obývaný dům a zraněna byla jejich tehdy dvouletá dcera.

       Chtěl bych se pozastavit nad faktem, kdy je opět tato rodina propírána médii a je na nich ukazováno, jak je cikánské etnikum v naší zemi utiskované. Jak jsou na ně Češi zlí a dokonce i zákony jsou vytvořeny v jejich neprospěch. Bohužel pro ně, exekutoři se na ně zaměřili celkem bez výhrad. Bez výhrad do okamžiku, kdy se rozezněly ve všech redakcích telefony a všude se rozjely veliké tiskařské mašiny, které chrlí po tunách zprávy, jak je této rodině opět ubližováno. Je zarážející jak exekutorská komora, která si po celé zemi udělala jméno jako spolek lichvářů, kteří mají svůj byznys státem posvěcený a sdírají kůži z každého, kdo i dluží na poplatku za lékaře, ihned otočila.


       Zkušenosti tisíce lidí s touto zlodějskou cháskou mluví proti iluzorním cílům soudních exekutorů. Hlavním smyslem jejich bytí není umořovat pohledávky a dohodnout se, nýbržpořádně se napakovat prodejem několikanásobně cennějších majetků pro relativně směšné částky, které jsou oběti této exekutorské zlovůle ochotni ihned uhradit. O tuto úhradu a akceptaci více nákladů ze strany dlužníků, však zájem není…
       Cikánská menšina opět ukázala, jak se umí ozvat, když je na nich vymáhán zákon, který i přes zcela zjevný amorální smysl, by měl platit pro všechny. Nekompromisní exekutoři se dohodli s touto „poškozenou“ na splátkách. Důvod?
Je zcela zřejmý – takováto negativní reklama, která se posledních několik dní objevuje stále častěji, by mohla zamávat s exekutorskými hutnými základy legálního svinstva a tlak médií by dokonce mohl vést k určitým změnám tohoto výnosného byznysu.
       Velmi mě irituje fakt, že paní Siváková je zmiňovaná jako oběť podvodu, kdy jí byl vnucen mobilní telefon, který může užívat zadarmo. I malé dítě již ví, že nic dnes není zadarmo a lidé, kteří se na rohožce vnucují k vám do bytu s převratným vynálezem, který vám ušetří tisíce a ještě vám pomůže vydělat, je věc z pohádkových knih pro předškolní děti.
I přes plnoletost paní Siváková naletěla. Je smutné, že o takovémto počínání jako hanebném je zmiňováno až v okamžiku, kdy se přihodí někomu z cikánské komunity. Ba dokonce jedná-li se o cikánskou celebritu, která se stala mediální hvězdou díky neštěstí, které postihlo její dvouletou dceru. Ochota dojít ještě dál, zraněním své dcery vyzdvihnout svojí tíživou situaci už byl jen vedlejší nechtěný produkt.
       Co přijde teď? Další sbírka, aby malá Natálie nepřišla o střechu nad hlavou, protože její matka byla obětí podvodníků?
Rád bych použil slova paní přísedící Jungwirthové, když se vyjadřovala o pocitech ze soudního procesu, který nyní probíhá s nejvyššími kádry politické strany Věci veřejné, avšak raději tak neučiním, abych nebyl zbytečně mediálně vláčen po rozbitých cestách za svůj cynismus…

Lumír

Další články