Oko za oko, zub za zub!


21.3. 2012     

       Leč zahraniční média příliš nesleduji, tuto informaci musím poslat dál. V neděli se objevila v médiích – nikoliv v českých – informace o skutečně zavrženíhodném chování skupiny násilníků ve věku 10 – 16 let. Média opět zamlčela příslušnost útočníků, ale po posbírání střípků kamuflovaných pravd slunce vysvitlo.
V ranních hodinách v závěru minulého týdne v Košicích na Slovensku, byla napadena dívka ve věku 10 let. Útočníci po vzoru svých rodičů, kteří místo do práce chodí krást, se rozhodli spáchat útok na dítě! Vybrali si mladou dívku a rozhodli se bestiálním způsobem na ní ukojit svojí zvířecí krutost, pro kterou jsme my všichni označováni za rasisty, ukážeme-li na takovéto jednání s odporem. Zatímco jí čtyři drželi, pátý se na ní ukájel.

      Takto se vystřídali všichni!!!! I přesto, že se jednalo o rušnou ulici v Košicích, útočníci si počínali, jako by byli beztrestní a tíže kladiva spravedlnosti pro ně byl pojem skutečně jen abstraktní. Po tomto aktu, kdy znásilněná desetiletá školačka skoro v bezvědomí zůstala ležet polonahá na trávníku, tyto kreatury se zašly posilnit do nedaleké samoobsluhy.
      Jelikož věková hranice této sebranky byla v rozmezí 10 – 16 let, je zcela zřejmé že ti, kteří jsou pod hranicí trestní odpovědnosti, se vyhnou trestu a své zavrženíhodné skutky spáchají znova. A proto se ptám, jak dlouho budeme všichni jen nečinně přihlížet a čekat, až se takováto zvrhlost dotkne i našich známých, příbuzných, či dokonce našich dětí???!!!
      Mám dceru 9 let, která bohužel musí díky solidárnímu systému s těmito nepřizpůsobivými chodit do třídy, kdy polovina třídy jsou děti z asociálních skupin, jejichž mravní a mentální úroveň je rovna hladovému slintajícímu psu.
      Do školy i ze školy jí vodit mohu, ale co ve škole? A co, když jednou nebudu moci já či žena naši dceru odvést či vyzvednout? Opravdu jsme spokojení s tím, jak je tato demokracie skutečně ke všem stejně demokratická? Opravdu nám nevadí, že takováto sebranka si může dovolit ke komukoliv, co chce a není ani postihnuta, protože naše výtečná policie ztrácí čas káráním nás za poukazování na jejich liknavost a nečinnost při řešení těchto krutostí páchaných nepřizpůsobivými na našem národě?
      Jak dlouho chcete všichni jen stát a koukat, jak ulicí se potulují stíny, které si vezmou kdykoliv cokoliv chtějí?!!!!!
Berou si naše věci, dotýkají se naší cti a hrdosti. Už se objevují skupinky, které číhají na naše matky, manželky a naše dcery. Lačně je sledují, aby si na nich vzali to, co by jim mělo být svaté!!!

Lumír

Další články