3. března 2009

Hospodářská krize?

Národ fandí exekutorům

    Paradoxní situace, vypovídající o snadné manipulaci lidí. Chomutovska radnice zahájila válku proti neplatičům a nepřizpůsobivým. Jde převážně o cikány, zastánci „tvrdé ruky“ však záměrně mluví o nepřizpůsobivých a neplatičích, aby nebylo na první pohled zřejmé, že nejde o problém sociální, nýbrž etnický.

    Radikální kroky starostky Řápkové (ODS) si prostřednictvím sdělovacích prostředků získaly snadnou podporu veřejnosti, té samé veřejnosti, která je z velké části zadlužena na několik generací dopředu. Nemusím snad připomínat, že je to díky vládnutí ODS (a všech stran systému). Chomutovskou radnici dokonce podporuje elektronická petice, pod kterou se podepisují lidé z celé země – všichni fandí exekutorům a zabírání peněz a majetku.

   V době začínající hospodářské krize a krachu národních ekonomik, plně v rukou nadnárodních korporací (těch, u kterých jsme všichni prostřednictvím úvěrů zadluženi), je docela s podivem, že obyvatelstvo místo sepisování petic proti bankám a nezodpovědným vládám, proti médiím, které lákají další a další ovečky do pasti úvěrů a dluhů, slouží jako bezcenný kompars na podporu exekutorů.

   Ano, v případě medializovaného Chomutova vidíme za neplatiči cikány, kteří dluží proto, že nikdy nepracovali a pracovat nebudou, dokud nebude práce ze zákona opět povinností. Otázkou ale zůstává, jestli si stejnou a takhle velkou přízeň veřejnosti získají exekutoři ve chvíli, až půjdou zabavovat majetek těm, kteří o práci přijdou a nová jim nebude úřadem práce nabídnuta, protože zkrátka nebude.

    Neplatiči, nepřizpůsobiví… Slova mnohokrát opakovaná v médiích. Lidé si přece musí zvyknout na tento „nový druh“ lidí, protože v blízké budoucnosti nepůjde jen o líné cikány, ale i ostatní občany, kteří ztrátou zaměstnání a nemožností splácet hypotéku na svůj dosavadní luxus ztratí veškeré iluze o zločinném systému po roce 1989.

Martin Zbela